Από το Blogger.
E-mail επικοινωνίας: kanapedatosblogspot@yahoo.gr

Δες τι γίνεται έξω από τον τελικό της Eurovision –Χαμός με τα ΜΑΤ

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το χώρο που πραγματοποιήθηκε ο ελληνικός τελικός της Eurovision την Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013, από απολυμένους και απλήρωτους εργαζόμενους των καταστημάτων Metropolis.
http://www.koolnews.gr

Μάδημα αιδοίου - Μια πανάρχαια συνήθεια...Στους αρχαίους Έλληνες δεν άρεσαν τα μαλλιαρά σαν πρόβατα αιδοία. Λάτρεις της απολλώνιας ομορφιάς, τα ήθελαν μαδημένα, ξυρισμένα, στιλπνά, καθαρά και αστραφτερά. Τα «μαλλιαρά» ήταν ένδειξη δουλοπρέπειας, μας πληροφορεί εξαντλημένη μελέτη από το 1963 του δόκτορος Βαλέριου Ι. Μαρσέλλου με τίτλο: Η σεξουαλική ζωή των αρχαίων λαών (εκδ. Μαρή). Η αρχαία ονομασία της πρακτικής; «Παρατιλμός αιδοίου»...
Εκείνο που άρεσε στους αρχαίους Έλληνες, ήταν να βλέπουν και ν' απολαμβάνουν τα ξυρισμένα ή μαδημένα αιδοία των γυναικών, καθαρά και λάμποντα, όπως το συνηθίζουν οι σύγχρονες ανατολίτισσες και μερικές της Αφρικής, γιατί οι Έλληνες θεωρούσαν πως ήταν δουλόπρεπο να έχουν οι γυναίκες τον χ ο ί ρ ο ν (το αιδοίον) σαν μαλλιαρό πρόβατο, όπως το είχαν υποχρεωτικά οι δούλες, το συμπεραίνομε δε αυτό από τους ακόλουθους στίχους του αθάνατου Αριστοφάνη που αναφέρει στους «Βατράχους», ότι οι ορχηστρίδες παρουσιάζοντο άμα χόρευαν «ηβυλλιώσαι γ' άρτι παρατετιλμέναι».
«Στο άνθος της ηλικίας των και με φρεσκομαδημένο το αιδοίον των», όπως λέει η Θεράπαινα.

Επίσης στις «Εκκλησιάζουσες η Πραξαγόρα λέει:

«Και τας γε δούλας ουχί δει κοσμουμένας

την των ελευθέρων υφαρπάζειν Κύπριν,
αλλά παρά τοις δούλοισι κοιμάσθαι μόνον,
κατωνάκην τον χοίρον αποτετιλμένας».
Δηλ. «κι οι δούλες πάλι δεν πάει να φοράν στολίδια
κι από τις ελεύθερες εμάς να κλέβουν τις ηδονές,
μα θα κοιμώνται μόνον με τους δούλους
μαδώντας το γουρουνάκι τους για μια παλιοπροβιά».
(Αριστοφάνους, Εκκλησιάζουσαι, στ. 721)
Το ίδιο στην «Ειρήνη» στ. 1351 λέει:
«Του μεν μέγα και παχύ, της δ' ηδύ το σύκον».
(αυτουνού είναι μεγάλο και χοντρό (το πέος) κεινής δε γλυκό το σύκο (αιδοίο).
Και στους «Αχαρνής», στ. 781:
Μ. «αύτα εστί χοίρος;»
Δ. «νυν γε χοίρος φαίνεται• ατάρ εκτραφείς γε κύσθος έσται».
( Μ. «αυτά είναι χοίρος;»
Δ. «τώρα τουλάχιστον χοίρος (μικρό αιδοίο) φαίνεται•
όμως όταν μεγαλώσει θα γίνει αιδοίον κανονικό).
Και στο στίχο 791:
«Αίκα δε παχυνθή καναχνοασθή τριχί,
κάλλιστος έσται χοίρος Αφροδίτη θύειν»
(εάν όμως παχύνει και γεμίσει τρίχες
θαυμάσιο αιδοίο θα γίνει για να θυσιάζει στην Αφροδίτη).
Γεμάτους χάρη κι εξυπνάδα βρίσκομε στη Λυσιστράτη και πάλιν του Αριστοφάνη τους παρακάτω στίχους, στους οποίους χρησιμοποιεί τη λέξη υν αντί γουρούνι – χοίρος, όταν μαλώνουν οι άντρες με τις γυναίκες λέγοντας:
«Ει νη τω θεώ με ζωπυρήσεις
Λύσω την εμαυτής υν εγώ δη και ποιήσω
Τήμερον τους δημότας βωστρείν σ' εγώ πεκτούμενον».
Εάν μα τη θεά μ' εξερεθίσεις
θα λύσω τον χοίρο μου (θα βγάλω έξω το αιδοίον μου
και κυνηγώντας σε θα σε κάνω να φωνάζεις στους δημότες βοήθεια).
(Αριστοφάνους, Λυσιστράτη, στ. 682)
Ο Φερεκράτης πάλι χρησιμοποίησε αντί αιδοίον τη λέξη ρ ό δ ο ν:
«Κόραι αρτίως ηβυλλιώσαι και τα ρόδα κεκαρμέναι».
(Κόρες μόλις στο άνθος της ηλικίας τους που είχαν κουρεμένα τα αιδοία τους).
Ο αθάνατος πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης μεταχειρίσθηκε την λέξη φ ύ σ ι ν που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα:
«Ων αι μήτραι προΐωσιν εξωτέρω της φύσιος».
(Αν η μήτρα προπέσει και βγει έξω από το αιδοίον)
(Ιπποκράτους, Αφορισμοί § 27, σελ. 643)
Ο Λουκιανός περιγράφοντας πώς πιάστηκε επ' αυτοφώρω ένας μοιχός λέει:
«Και μοιχός εάλω ποτέ, ως ο Άξων φησίν, άρθρα εν άρθροις έχων».
(Κάποτε πιάστηκε ένας μοιχός, που είχε τα αιδοία του μέσα στα αιδοία της γυναίκας).
Ο Αθήναιος χρησιμοποίησε τη λέξη κ ο ί λ ο ν   Ά ρ γ ο ς αντί αιδοίον:
«Η δ' είπε• μήτερ, πώς, έφη, μέλλω φιλείν τον μηδέν ωφέλημα, τον υπό τας στέγας το κοίλον Άργος θέλοντ' έχειν;»
(Η κόρη είπε, πώς καλέ μητέρα θ' αγαπήσω αυτόν, από τον οποίον δεν έχω καμμιά ωφέλεια, που κάτω από τη στέγη μας θέλει να' χει δωρεάν το αιδοίο μου;)
(Αθήναιος, Βιβλ. ΙΓ΄, 582 α΄)
Μεταγενέστερα στους Μαγικούς Παπύρους αναφέρεται:
«Ορκίζω σε, νεκύδαιμον, – ίνα μοι άξης την δείνα και κεφαλήν κεφαλή κολλήση και χείλεα χείλεσι συνάψη και γαστέρα γαστρί κολλήση και μηρόν μηρώ πελάση και το μ έ λ α ν τω μ έ λ α ν ι (το μαυρότριχον αιδοίον συναρμόσει με το μαυρότριχο ανδρικό) και τα αφροδισιακά εαυτής εκτελέση μετ' εμού».
Ο της Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης Φώτιος, σε διάφορα μέρη του Λεξικού του, πριν την άλωση, αναφέροντας για τα γεννητικά όργανα, λέει:
«Σ ά ρ α β ο ν• το γυναικείο οι κωμικοί το ονομάζουν και σ ά κ α ν και σ ά β υ τ τ ο ν και σ έ λ ι ν ο και τ α ύ ρ ο και έτερα πολλά».
(Ευίου Ληναίου, Απόρρητα, Θεσσαλονίκη, 1935)
Αλλά και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, σε μερικά μέρη των «Εις Όμηρον Παρεκβολών», γράφει τα ακόλουθα:
«Ότι δε πολυώνυμον (ον) το γυναικείον αιδοίον, ά μ β ω ν τε γαρ λέγεται και
χ ο ί ρ ο ς και ε σ χ ά ρ α και δ έ λ τ α, το αυτό και κ έ λ η ς κλπ.»
ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ
Παραθέτομεν για τον περίεργον πλούτον των ονομασιών, τα πιο κάτω:
1) Αγγείον
2) Αηδονιεύς
3) Αιδοίον
4) Αιδώς
5) Αισχύνη
6) Άμβων
7) Αναγκαίον
Απόκρυφον
9) Απόρρητα
10) Άρθρα
11) Ασχημοσύνη
12) Βασιλείδης
13) Βληχώ
14) Βύττος
15) Γείτον
16) Γέρρα
17) Γίγαρτον
18) Γυία
19) Δέλτα
20) Δελφάκιον
21) Δορίαλλος
22) Επίσειον
23) Εσχάρα
24) Ευδίαιον
25) Εύστρα
26) Ηδονοθήκη
27) Ίακχος
28) Ιπποκλείδης
29) Κέλης
30) Κένταυρος
31) Κήπος
32) Κοίλον Άργος
33) Κόκκος
34) Κολεός
35) Κτεις
36) Κύνειρα
37) Κύσθος
38) Κυσολαμπίς
39) Κυσός
40) Κύων
41) Λάκκος
42) Λειμών
43) Μέλαθρον
44) Μέλαν
45) Μισγκάγκειον
46) Μόριον
47) Μύρτον
48) Μύσχος
49) Μύτος
50) Νάπος
51) Οστάνιον
52) Πεδίον
53) Πελλάνα
54) Πράγμα
55) Ρόδον
56) Ροδωνιά
57) Σάβυττος
58) Σαβαρίχη
59) Σάκανδρος
60) Σάκας
61) Σάκος
62) Σαλάμβη
63) Σάραβος
64) Σάρων
65) Σέλινον
66) Σκάφιον
67) Σύκον
68) Ταύρον
69) Τιτίς
70) Τρήμα
71) Τρυβλίον
72) Τρυμαλίη
73) Τρύπημα
74) Υς
75) Ύσσακος
76) Ύσσαξ
77) Φορμίσιος
78) Φύσις
79) Χοιρίλος
80) Χοιρίον
81) Χοίρος
82) Ψίμαρον
Και τα νεώτερα:
Α χ ι ν ό ς, α χ α ΐ ρ ε υ τ ο (Καρύστου), α μ ε λ έ τ η τ ο, ο π ω ρ ι κ ό (Λευκάδος),
ν ε ρ ό μ υ λ ο ς, π ο υ λ ί, π ο υ λ ά κ ι, π ο υ τ ί, π ρ ά μ α, ρ η μ α δ ι α κ ό,
σ χ ι σ τ ό και το ηπειρώτικο κ λ ε ι δ ω ν ι ά.
Στη συλλογή Αραβαστινού (σελ. 223, 373) υπάρχει το παραστατικώτατο δημοτικό αλληγορικό τραγούδι για την κλειδωνιά:
Απόψε κυρά νύφη
Θα παίξη ο μάνταλος
Τα δυο κουπιά του Μπάρκα
Και ο παρασάνταλος
Απόψε κυρά Νύφη
Της πεθεράς σου ο γιος
Θα μπη ξεσπαθωμένος
Σαν φίλος σαν οχτρός
Απόψε η κλειδωνιά σου
Με μια θα τσακιστεί
Και η πόρτα της αυλής σου
Θα στέκετ' ανοιχτή.
Ο Κουκουλές επίσης αναφέρει ότι οι Πόντιοι και σήμερα εξακολουθούν να ονομάζουν το αιδοίον της γυναίκας γ ε ί τ ο ν.http://www.iefimerida.gr


Nikki Stanley: Ένα καυτό κορίτσι ninja [Video]Η 20χρονη Nikki Stanley είναι 10 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Karate & Kickboxing, fitness model και stuntswoman, ενώ το τελευταίο βιντεάκι που κυκλοφόρησε και στο οποίο κάνει επίδειξη των ικανοτήτων της έχει ήδη αποσπάσει τα καλύτερα σχόλια για τις εντυπωσιακές κινήσεις της σε συνδυασμό με την εξωτερική της εμφάνιση!
otherside.gr

ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ Εντυπωσιάζει στη νέα της φωτογράφιση


Μια εντυπωσιακή φωτογράφιση έκανε η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) και ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη.
Η μελαχρινή τηλεπερσόνα πόζαρε στο φακό γνωστού περιοδικού σαν σταρ της δεκαετίας του ’60.
Με στυλ αλλά Ελίζαμπεθ Τέιλορ (Elizabeth Taylor) η εγκυμονούσα έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας επώνυμα συνολάκια που πρόβαλλαν τις καμπύλες της. "Η Kim σνομπάρει τις τάσεις της μόδας, οπότε για μένα ήταν πρόκληση να επιμεληθώ το λουκ της" δήλωσε ο στυλίστας της Νικολά Φορμιτσέτι (Nicola Formichetti).
http://www.radar.gr

Η συγκλονιστική ιστόρια 7 νάνων του Άουσβιτς που επιβίωσαν από τα πειράματα του ΜένγκελεΉταν Μάιος του 1944 σε στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Καθώς έρχονταν οι νέες αφίξεις κρατουμένων στα στρατόπεδα των ναζί, οι φρουροί των SS δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ένας-ένας, επτά μικροσκοπικοί άνθρωποι, πιασμένοι χέρι-χέρι για να μη χαθούν, κατεβαίνουν από το τρένο. Οι πέντε ήταν γυναίκες. Φορώντας μέικ απ και κομψά φορέματα, δεν διέφεραν και πολύ από κούκλες πλαστικές.
Τα μέλη της οικογένειας Όβιτζ είχαν τη μεγάλη ατυχία να γεννηθούν νάνοι, να είναι Εβραίοι και να ζουν στην Ουγγαρία, κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ήταν επίσης διάσημοι για θεατρικές παραστάσεις που έδιναν στη Βουδαπέστη. Δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητοι από τα «γεράκια»-Γερμανούς κατακτητές, καθώς δεν αντιστοιχούσαν στα πρότυπα του Εθνικοσοσιαλισμού. Οι νάνοι δεν είχαν και ιδιαίτερη επίγνωση για το ότι πήγαιναν σε ένα από τα πιο κακόφημα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς.
Ο «Δόκτωρ Θάνατος», όπως έχει μείνει στην ιστορία ο Τζόζεφ Μένγκελε, ήταν εκεί και τους περίμενε, όπως και χιλιάδες ανθρώπους ακόμη. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τα διεστραμμένα πειράματα ευγονικής που έκανε σε πολύ κόσμο. Ακόμη και οι αξιωματικοί ένιωθαν ένα δέος μπροστά του, καθώς γνώριζαν το πάθος του να συλλέγει ανθρώπους με γενετικές ανωμαλίες, όπως ερμαφρόδιτους και με γιγαντισμό. Πολλές οι ιστορίες για τον Μένγκελε. Γνωστός για το πρόβλημα της εξάπλωσης τύφου που «έλυσε» ρίχνοντας σε θάλαμο αερίων 498 γυναίκες. Γνωστός επίσης και για τις οικογένειες τσιγγάνων που ξεκλήρισε για να κάνει πειράματα στα μάτια τους! Μόλις έφτασαν, ο αξιωματικός των SS διέταξε να φωνάξουν τον γιατρό. Ένας νάνος δεν θα ήταν επαρκής λόγος για να φωνάξουν τον «δόκτωρα θάνατο», αλλά μία οικογένεια επτά ανθρώπων; Ήταν ένα περίεργο φαινόμενο. Σαν το γνωστό παραμύθι!
Στο μεταξύ, οι συγκρατούμενοι των νάνων οδηγούνταν σε κάποια κτίρια που έβγαζαν καπνούς και φλόγες. Οι επτά νάνοι αφελώς διερωτήθηκαν. Τι βρίσκεται εκεί; Κάποιος φούρνος με ψωμί; Η Πέρλα Όβιτζ 23 ετών, νεώτερη της οικογένειας πήρε κυνικά την απάντησή της από έναν άλλο Εβραίο συγκρατούμενο της. «Δεν είναι ένας απλός φούρνος. Εκεί σύντομα θα καταλήξουμε, και εσύ μαζί». Η Πέρλα δεν έκανε άλλη ερώτηση. Η οικογένεια έφτασε στο «ιατρείο». Εκεί ο Τζόζεφ Μένγκελε ανέμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η προσοχή του μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν έμαθε ότι ο πατέρας τους και αυτός νάνος ραββίνος, παντρεύτηκε την μητέρα τους που ήταν ψηλή και παρόλα αυτά έκανε 7 νάνους ίδιου παραστήματος. Μόλις το έμαθε, είπε γελώντας: «Τώρα θα έχω δουλειά για 20 χρόνια». Δεν πέρασαν ούτε τρεις ώρες και τα 3100 άτομα από τα 3500 που επέβαιναν στο τρένο είχαν εξοντωθεί. Η οικογένεια όλο και περισσότερο αγωνιούσε για το μέλλον της. Παραδόξως, η συμπεριφορά των ναζί ήταν ήρεμη προς τους επτά νάνους, όπως και του Μένγκελε. Τους απευθυνόταν μάλιστα με κοπλιμέντα.
Οι ναζί δεν τους ξύρισαν το κεφάλι, όπως συνήθιζαν να κάνουν σε όλους και δεν τους έβγαλαν τα κεντητά ρούχα. Ζούσαν όπως όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Σιτίζονταν κοινά και έκαναν μπάνιο σε μία κολυμπήθρα, καθώς ο Μένγκελε ήταν παθιασμένος με την υγιεινή. Έπειτα ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Στο εργαστήριο που έμοιαζε με κλινική, το πρώτο που εξαναγκάστηκαν να κάνουν ήταν να δώσουν αίμα. Μετά ακολούθησαν και οι ακτινογραφίες. Η πολλή αιμοδοσία άρχισε να τους εξαντλεί, καθώς επαναλαμβανόταν για εβδομάδες. «Αυτό δεν πτόησε τον Μένγκελε», υποστήριζε η Πέρλα και άρχισαν να νιώθουν αηδιασμένοι από κάποια στιγμή κι έπειτα. Ο «δρ Θάνατος» δεν ήξερε τι ακριβώς έψαχνε. Η ιατρική εργασία που κράταγε δεν διέφερε πολύ και από έναν αιματολογικό έλεγχο σε παιδί. Οι ψυχίατροι βομβάρδιζαν τους νάνους με ερωτήσεις για να μετρήσουν την ευφυΐα τους, επίσης τους εξέταζαν για σύφιλη. Ένα άλλο περίεργο πείραμα που έκαναν στα αυτιά τους ήταν η απότομη αλλαγή θερμοκρασία από βραστό σε παγωμένο νερό! Στη Ντόρα Όβιτζ, άλλο μέλος της οικογένειας, έκαναν ερωτήσεις για την σεξουαλική της ζωή, κάνοντας τη να νιώθει άσχημα.
Ο Μένγκελε είχε σκοπό να στείλει τα σώματά τους σε μουσείο του Βερολίνου, όπως είχε κάνει με άλλους νάνος στο παρελθόν, κάτι που τρέλαινε και μόνο στην ιδέα την οικογένεια. «Είχαμε συμφιλιωθεί με τη ιδέα ότι δεν επρόκειτο να βγαίναμε ποτέ από το στρατόπεδο. Αλλά το ότι θα τοποθετούσαν τον σκελετό μας σε μουσείο, ακουγόταν ανατριχιαστικό», είπε ένας από αυτούς.
Πώς τα κατάφεραν ωστόσο και επιβίωσαν; Ήταν ικανή μία ιδιοτροπία του Μένγκελε που τους άλλαξε τομέα, πριν οδηγηθούν στο θάλαμο αερίων. Είχαν ιδιαίτερα καλή σχέση με τον γιατρό του θανάτου. Τον αποκαλούσαν με την προσφώνηση «η τελειότητά σας» και τους απαντούσε σαν να ήταν παιδιά του. Είχαν μάλιστα ανεβάσει και παράσταση σε αξιωματικούς των SS. Μια αρρωστημένη σχέση. «Ήταν σαν Χολιγουντιανός σταρ. Μπορούσες να τον ερωτευτείς, εάν δεν γνώριζες τη σαδιστική, αρρωστημένη φυσιογνωμία που κρυβόταν πίσω από αυτό το χαμόγελο»υποστήριξε η Πέρλα.
Μερικούς μήνες αργότερα, το 1945, οι Σοβιετικοί έκαναν την αντεπίθεση τους. Ο Μένγκελε το έσκασε αιφνιδιαστικά. Η οικογένεια σώθηκε και κατάφερε να επιστρέψει στο χωριό που είχε αποδεκατιστεί από τους ναζί. Η Πέρλα Όβιτζ έζησε μέχρι το 2001, όπου έφτασε μέχρι τα 80. Εξομολογήθηκε αυτή τη φρικτή εμπειρία πολλά χρόνια αργότερα, όταν πέθαναν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Όβιτζ.

http://www.koolnews.gr

Φυσιοπαθητική: Η νέα μόδα που σαρώνειΠρόκειται για τη νέα μόδα που σαρώνει σε όλο τον κόσμο και ακούει στο όνομα φυσιοπαθητική (naturopathy). Είναι ένα σύστημα προληπτικής ιατρικής το οποίο περιλαμβάνει σωστή διατροφή, βελονισμό με ηλεκτρισμό ή λέιζερ, οργανοθεραπεία, άσκηση κτλ. προκειμένου να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει μια θεραπευτική αγωγή σε μια ασθένεια.


Τα τελευταία χρόνια η φυσιοπαθητική έχει εξελιχθεί και στο κομμάτι της ομορφιάς και της αντιγήρανσης. Η νέα αυτή μόδα φαίνεται πως έχει αποτελέσματα θετικά σε όσους την ακολουθούν.

Τα βότανα που λαμβάνουν όσοι ακολουθούν τη φυσιοπαθητική είναι η αλόη και όποιο συστατικό περιέχει Ωμέγα 3-6-9, astragalus, billberry και άλλα.

Τα συστατικά αυτά χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως από την κοσμητική ιατρική σε πολλές χώρες, όπως Η.Π.Α., Ηνωμένο βασίλειο, Σκανδιναβικές χώρες, Ιταλία και Γαλλία.


iefimerida.gr

Πέθαναν την Τσιτσιολίνα - Η «είδηση» που έκανε το γύρο της Ιταλίας«Θύμα» μιας μακάβριας φάρσας έπεσε η γνωστή πορνοστάρ Τσιτσιολίνα.Οι φήμες ότι βρέθηκε νεκρή από καρδιακή προσβολή έφθασε στα ιταλικά δημοσιογραφικά γραφεία προκαλώντας... πανικό. Η «είδηση» διαψεύστηκε λίγο αργότερα από την πορνοστάρ.
Η είδηση του θανάτου της Τσιτσιολίνα έφθασε στα γραφεία της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica από έναν υπάλληλο γραφείου τελετών.
Οι συντάκτες της ιταλικής εφημερίδας κατάφεραν να επικοινωνήσουν με την πορνοστάρ μια ώρα αργότερα. «Κακόγουστη φάρσα» ήταν η απάντησή της.
Μάλιστα, η φήμη του θανάτου της Τσιτσιολίνα είχε πάρει διαστάσεις, καθώς, όπως αποκάλυψε η ίδια, νωρίτερα την είχε καλέσει ένας φίλος της από τη Νάπολι κλαίγοντας. «Ηταν συντετριμμένος, ερχόταν να δει το πτώμα μου. Τώρα όμως είναι ευτυχισμένος που δεν πέθανα. Είμαι ζωντανή και αγωνίζομαι μαζί με εσάς».
Δεν ήταν ο μόνος βέβαια που έπεσε θύμα της μακάβριας φάρσας, καθώς, όπως εξήγησε η Τσιτσιολίνα, της τηλεφώνησαν έντρομοι όλοι της οι φίλοι, καθώς και ο γιος της.
Οταν η Τσιτσιολίνα κατάλαβε ότι όλο αυτό ήταν ένα άθλιο αστείο ξέσπασε απειλώντας ότι θα ασκήσει μήνυση σε όποιον ξεκίνησε τη φάρσα.
Παρόλα αυτά αισιόδοξη όπως πάντα και ευχάριστη, δηλώνει γελώντας πως «ίσως έτσι μου επιμηκύνθηκε η ζωή».http://www.iefimerida.gr


Dancing on ice για την… Τζούλια Αλεξανδράτου!Η Τζούλια Αλεξανδράτου εκτός από όμορφη γυναίκα, έχει ταλέντο και στο χορό!

Όπως είναι γνωστό, ζει πια στα ξένα...

Βρίσκεται στην Βιέννη με τον σύντροφό της Κριστιάν Καρποζήλο και απολαμβάνει την κάθε μέρα!

Πρόσφατα, το «κορμί» άρχισε να μαθαίνει πατινάζ στον πάγο!

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που δημοσίευσε στην προσωπική της σελίδα, μαθαίνει εύκολα...

Έχει ταλέντο το κορίτσι και στο χορό! Βρε λέτε να την δούμε σε κανένα Dancing on ice;


Πηγή: gossip-tv.gr

Δείτε τα εντυπωσιακά καλαμάρια που...φωσφορίζουν (!)


Φωσφορίζοντα καλαμάρια γνωστά και ως «Firefly squids» που ζουν στo Toyama Bay της Ιαπωνίας, αποθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός.


Το φως του φεγγαριού αιχμαλωτίζεται στις εξωτερικές τους μεμβράνες προκαλώντας μια εντυπωσιακή μπλε λάμψη.
Πηγή:tro-ma-ktiko.blogspot.gr

Βίασαν και έκαψαν 8χρονο κοριτσάκι και κατηγόρησαν δύο μάγισσες!Λίγες μόλις ημέρες μετά το «κάψιμο μάγισσας» σε σκουπιδότοπο στην Παπούα Νέα Γουινέα, ένα 8χρονο κοριτσάκι βιάστηκε ομαδικά και δολοφονήθηκε στην ίδια πόλη, ενώ δύο αθώες ηλικιωμένες γυναίκες κατηγορήθηκαν για μαγεία και γλίτωσαν ως εκ θαύματος από τα χέρια των εξοργισμένων κατοίκων.
Η 8χρονη κοπέλα ξεψύχησε στα χέρια δύο γνωστών υπόπτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με την οικογένεια της άτυχης νεαρής να πείθεται από έναν «γυάλινο άνθρωπο», κάτι σαν γιατρό-μάγο της περιοχής, πως οι δύο γυναίκες ευθύνονταν για τον θάνατό της.
Οι δύο γυναίκες είχαν συλληφθεί από ένα εξοργισμένο πλήθος ανθρώπων και είχαν δεθεί σε έναν πάσαλο σε δημόσια θέα, προκειμένου να καούν, ωστόσο κατάφεραν να γλιτώσουν όταν ένας ανώνυμος τηλεφωνητής έκανε καταγγελία στην τοπική αστυνομία, σύμφωνα με την εφημερίδα The National.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι άντρες που ήταν έτοιμοι να κάψουν ζωντανές τις δύο ηλικιωμένες γυναίκες ήταν ο «γυάλινος άνθρωπος», καθώς και οι δύο ύποπτοι για τον θάνατο της κοπέλας. Οι λεπτομέρειες της νεκροψίας της αποκάλυψαν πως η 8χρονη είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί και δόθηκαν στη δημοσιότητα σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τα πνεύματα που έκαναν λόγο για μία ακόμη εκδίκηση εναντίον της μαγείας.

http://www.koolnews.gr

Μετά την πλαστική στήθους, έκανε δώρο στην 7χρονη κόρη της και λιποαναρρόφησηΑποφάσισε να κάνει δώρο στην κόρη της κουπόνια για πλαστικές επεμβάσεις...

Ένα πρωτότυπο δώρο γενεθλίων αποφάσισε να κάνει μια Βρετανή στην μόλις 7 ετών κορούλα της. Της χάρισε ένα κουπόνι αξίας 7000 λιρών Αγγλίας για λιποαναρρόφηση.

Μάλιστα η γυναίκα – που και η ίδια έχει κάνει αρκετές πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις συνολικής αξίας 500.000 λιρών – έχει δωρίσει στην κόρη της και μια πλαστική στήθους αλλά και μαθήματα pole dancing!

Η ίδια θεωρεί πως τα εν λόγω δώρα θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στη μικρή της κορούλα καθώς, όπως τονίζει, θα της χαρίσουν ομορφιά κι αυτοπεποίθηση ενώ πιστεύει πως με τον τρόπο αυτό επενδύει στο μέλλον του παιδιού της. «Είναι σαν να μαζεύεις χρήματα για την εκπαίδευσή της» λέει η ίδια μιλώντας στην Βρετανική DailyMail.

Αλλά και η μικρή Poppy, όπως ονομάζεται το κοριτσάκι, ανυπομονεί να φτάσει στην ηλικία των 16 οπότε και θα μπορέσει να υποβληθεί σε προσθετική στήθους και να γίνει σαν τη μαμά της αποκτώντας πανέμορφα μεγάλα στήθη.

Βέβαια, ήδη από τώρα βαδίζει στα χνάρια της, διασκεδάζοντας πολύ διαφορετικά από τα υπόλοιπα παιδάκια της ηλικίας της.

Αντί να βλέπει τη χιονάτη, τη σταχτομπούτα ή κινούμενα σχέδια, η μικρούλα προτιμά να φορά ακριβά φορέματα και να περνά την ώρα της με το να μακιγιάρεται, βάζοντας εξτένσιον, κάνοντας μανικιούρ, πεντικιούρ, πίνοντας σαμπάνια και διαλέγοντας τατουάζ!

Αλλωστε, όπως λέει με ενθουσιαμό: «Ήθελα έναν καινούργιο υπολογιστή, διακοπές και δώρο μια εγχείρηση. Όταν τα απέκτησα όλα, ένα από τα όνειρά μου έγινε πραγματικότητα».

pistepseto.gr

Συγκλονιστική φωτό: Το σημάδι που σοκάρει όλο τον κόσμοΤο γύρο του Διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μια φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο 20χρονος Mor Ostrovski, ισραηλινός στρατιώτης σε μονάδα ελεύθερων σκοπευτών, στην οποία φαίνεται ένας ελεύθερος σκοπευτής να στοχεύει το πίσω μέρος του κεφαλιού ενός μικρού Παλαιστίνιου.


Η φωτογραφία αυτή όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε την έντονη οργή χιλιάδων χρηστών στο Ίντερνετ. Όπως ισχυρίζεται ο 20χρονος τη φωτογραφία δεν την τράβηξε ο ίδιος, αλλά την βρήκε στο ίντερνετ. 

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως το περιστατικό ερευνάται. «Οι ενέργειές του στρατιώτη δεν είναι σύμφωνες με το πνεύμα των IDF (Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ) ή τις αξίες τους», δήλωσε ένας εκπρόσωπος. Η οργάνωση ισραηλινών στρατιωτών «Breaking the Silence» με δράση στην ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τη ζωή στη Δυτική Όχθη, καταδίκασε το περιστατικό.

http://newpost.gr

Πρώην μοντέλο καταδικάστηκε για επίθεση σε αστυνομικό με έναν… ηλίανθο!Η Paula Hamilton συνέκρινε σήμερα τον εαυτό της με την «Bridget Jones» λέγοντας ότι τιμωρήθηκε επειδή είναι «εκκεντρική» και επειδή επιτέθηκε σε αστυνομικό με έναν ηλίανθο.

Το πρώην top model βγήκε ομολογουμένως εκνευρισμένο από το δικαστήριο από το οποίο καταδικάστηκε να καταβάλει ως πρόστιμο 1.065 βρετανικές λίρες, διότι «χτύπησε» τον αστυνομικό με τον ηλίανθο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα προ ημερών στο σπίτι της σε γνωστή γειτονιά του Λονδίνου, όταν κάποιος άγνωστος κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι η 52χρονη ήθελε να αυτοκτονήσει.

Η ίδια είχε πιει αρκετά -1 μπουκάλι κρασί-και η παρουσία του αστυνομικού στο σπίτι της, ήταν για εκείνη «κόκκινο πανί».

Έτσι πήρε έναν…. ηλίανθο και του επιτέθηκε!

Σήμερα το δικαστήριο την καταδίκασε για την επίθεση, επιβάλλοντας της το ανωτέρω πρόστιμο.
«Εάν ήμουν η Bridget Jones και καθόμουν αναπαυτικά στον καναπέ μου πίνοντας κρασί, θα ήταν όλα μια χαρά. Τυχαίνει όμως να είμαι ένα εκκεντρικός άνθρωπος και να έχω ένα διαφορετικό lifestyle, για το λόγο αυτό που φέρονται έτσι», αρκέστηκε να πει το πρώην μοντέλο.

Σημειώνεται ότι η Hamilton έχει εντοπιστεί στο παρελθόν να οδηγεί μεθυσμένη και υπό την επήρεια ναρκωτικών.

ΖΩΔΙΑ: Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 18 ως 24. Τι υπόσχονται τα άστρα;Καινούρια εβδομάδα, καινούριες προβλέψεις... Πως θα είναι τα πράγματα λοιπόν σύμφωνα με το ζώδιό σου και τις τάσεις του ουρανού; 

ΚΡΙΟΣ
Μην αφήνεις να σε παρασύρει το πείσμα και η έντονη τάση 
αυταρχισμού που σε διακρίνει αυτήν την περίοδο, γιατί θα οδηγηθείς σε 
συγκρούσεις με φίλους, αγαπημένους, αλλά και συνεργάτες. Δώσε 
ειλικρινείς εξηγήσεις και απόφυγε τις εντάσεις, τους καβγάδες και τις 
κακοτοπιές γενικότερα. Ο Ερμής παραμένει στο ζώδιο των Ιχθύων, μέχρι το 
Σάββατο σε ορθή πορεία, αλλά ακόμη και έτσι δεν είναι κατάλληλες οι 
ημέρες για να πάρεις σοβαρές αποφάσεις, ειδικά σε εργασιακά θέματα. 
Καλύτερα να παραμείνεις σε στάση αναμονής και να προετοιμαστείς 
κατάλληλα, για να υποδεχθείς ριζικές αλλαγές που προμηνύονται σε 
βασικούς τομείς της ζωής σου.

Αισθηματικές
Αν είσαι single, σε
περιμένει μία πρόκληση στον ερωτικό τομέα, καθώς δεν αποκλείεται κάποιο
φιλικό σου πρόσωπο να εκδηλώσει τα συναισθήματά του για σένα, γεγονός 
που θα σε φέρει σε πολύ αμήχανη θέση και δεν θα ξέρεις πώς να 
αντιδράσεις. Αν ισχύουν τα ίδια πράγματα και από την δική σου μεριά, 
παραμέρισε τα πρέπει και τα μη και αφέσου στα δίχτυα ενός έρωτα, που 
ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σε οδηγήσει. Εσύ που ανήκεις στους 
δεσμευμένους, φρόντισε αυτή την εβδομάδα να αποφύγεις τις εντάσεις και 
τις λογομαχίες με το ταίρι σου.

Επαγγελματικές
Στον εργασιακό 
σου τομέα θα προκύψουν αρκετές προκλήσεις, που θα αναδείξουν τον 
δυναμισμό και την αυτοπεποίθησή σου. Ο Ερμής μέχρι το Σάββατο, σου δίνει
τη δυνατότητα να υιοθετήσεις μία πιο θαρραλέα στάση απέναντι στα 
γεγονότα. Ωστόσο, με τον Κρόνο να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του τη 
Δευτέρα στον Σκορπιό, καλό είναι να μην προβείς σε ριψοκίνδυνες 
ενέργειες. Αντιθέτως, ακολούθησε πιστά το πρόγραμμά σου και δούλεψε 
σκληρά. Πολύ γρήγορα θα ανταμειφθείς, τόσο ηθικά, όσο και υλικά.ΤΑΥΡΟΣ
Τα
προβλήματα είναι υπαρκτά, αλλά η εβδομάδα αυτή θα σου δώσει χέρι 
βοηθείας, αν προσπαθήσεις και εσύ από τη μεριά σου να τα λύσεις, μέσα 
από διάλογο και κατανόηση. Ιδιαίτερα στη σχέση με το σύντροφό σου, 
μπορείς να αφήσεις πίσω την αδιαφορία που έχεις δείξει στις ανάγκες του 
και τα θέλω του το τελευταίο διάστημα και να τον κάνεις να νιώσει ότι 
είναι σημαντικός για εσένα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διεκδικεί την 
αφοσίωση σου, γι’ αυτό ικανοποίησέ τον, για να απολαύσεις και εσύ την 
ηρεμία σου και να στρωθείς στην δουλειά, που αυτές τις ημέρες θα είναι 
ιδιαίτερα απαιτητική, με τον Ερμή να ξεκινά από το Σάββατο την ανάδρομη 
πορεία του στους Ιχθείς και να προκαλεί ανατροπές στον επαγγελματικό σου
στίβο.

Αισθηματικές
Mε την παραμονή της Αφροδίτης στο ζώδιο 
του Υδροχόου και τον Κρόνο να κινείται ανάδρομα από τη Δευτέρα, ο τομέας
των σχέσεων αρχίζει να αναπροσδιορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι θα μπεις σε
μια διαδικασία να επιλέξεις τελικά ποιους ανθρώπους θέλεις να κρατήσεις
στην ζωή σου και ποιους θέλεις να αποφύγεις. Τα περιθώρια σου, ούτως ή 
άλλως, έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν και αν σκέφτεσαι τώρα να κάνεις το 
επόμενο βήμα με τον σύντροφό σου, να ξέρεις ότι έχει έρθει η κατάλληλη 
στιγμή. Αν πάλι είσαι μόνη, μην το αναλύεις τόσο πολύ, γιατί στο τέλος 
θα κάνεις μόνιμη παρέα με τη μοναξιά. Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου 
και σε κάποιο άτομο που σε πολιορκεί, να γνωριστείτε καλύτερα. Η τύχη σε
ευνοεί!!!

Επαγγελματικές
Ο επαγγελματικός σου τομέας σε 
απασχολεί ιδιαίτερα και πρέπει να ακολουθήσεις τους καινούριους κανόνες 
στο ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον, για να καταφέρεις 
αυτά που θέλεις. Η παρουσία του Άρη στους Ιχθείς σε ευνοεί μεν, αλλά 
γίνεται και αιτία να εκφράσεις αδυναμίες και ελαττώματα. Την τελευταία 
εκδοχή απόφυγε την, πάση θυσία.ΔΙΔΥΜΟΙ
Άφησε την 
επιφυλακτικότητα που σε διακατέχει το τελευταίο διάστημα και, με την 
Αφροδίτη στον Υδροχόο για τελευταία εβδομάδα και την Σελήνη στο ζώδιό 
σου μέχρι την Τετάρτη, εκμεταλλεύσου τις ερωτικές ευκαιρίες που θα σου 
παρουσιαστούν στον επαγγελματικό, αλλά και στον κοινωνικό σου χώρο. Η 
γοητεία σου βρίσκεται στο ζενίθ της και αν την συνδυάσεις με ευχάριστη 
και παιχνιδιάρικη διάθεση, θα απολαύσεις ανεπανάληπτες ερωτικές στιγμές,
είτε είσαι single είτε όχι. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να 
εξελιχθεί μία σχέση που ήδη έχεις σε κάτι πιο σοβαρό, αν εσύ η ίδια το 
θελήσεις. Άκουσε τι σου λέει η καρδιά σου και πράξε αντίστοιχα. Στα 
επαγγελματικά σου, οι ρυθμοί της καθημερινότητας θα είναι χαλαροί, χωρίς
έντονες πιέσεις ή εντάσεις, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, που ο 
κυβερνήτης σου Ερμής θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο των 
Ιχθύων. Από εκεί και μετά, οι ταλαιπωρίες θα διαδέχονται η μία την άλλη.

Αισθηματικές
Προσπάθησε
αυτές τις ημέρες να δώσεις έμφαση στην οικογένειά σου και στον σύντροφό
σου. Τον τελευταίο καιρό, με τόσα που είχες μέσα στο κεφάλι σου, τους 
έχεις παραμελήσει και σίγουρα θα σε έχουν ανάγκη. Δείξε τους τι νιώθεις 
και πολλά πράγματα πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο. Η σταθερότητα
σε όλες τις σχέσεις σου θα διώξει κάθε ίχνος ανασφάλειας. Αν είσαι 
ελεύθερη, εκμεταλλεύσου τη γοητεία που σου χαρίζει το πλανητικό σκηνικό,
για να κάνεις νέες γνωριμίες.

Επαγγελματικές
Σταθερότητα 
προμηνύεται στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σου. Με τον Δία να 
παραμένει στο πλευρό σου, η τύχη θα είναι με το μέρος σου και εσύ καλά 
θα κάνεις να την εκμεταλλευτείς, σε λογικά πλαίσια πάντα. Οι συνεργάτες 
σου θα είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν και έτσι θα καταφέρεις και να 
έρθεις πιο κοντά τους, αλλά και να τακτοποιήσεις πιο εύκολα τις 
εκκρεμότητές σου.---
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται να επιδείξεις όλη τη διάρκεια της 
εβδομάδας, γιατί από τη λανθασμένη και εγωιστική συμπεριφορά σου, αλλά 
και με εσφαλμένους χειρισμούς, υπάρχει κίνδυνος να διαλύσεις σχέσεις, 
φιλίες ή και συνεργασίες ακόμη. Με τον Κρόνο να ξεκινά την ανάδρομη 
πορεία του από την Δευτέρα, όλες οι σχέσεις σου γενικότερα μπαίνουν στο 
στόχαστρο. Άλλαξε γρήγορα διάθεση, γιατί με αυτήν τη συμπεριφορά οι 
παρεξηγήσεις και οι εντάσεις δεν θα αποτελούν πιθανότητα, αλλά σίγουρα 
γεγονότα. Στα επαγγελματικά, κράτησε όσο γίνεται χαμηλό προφίλ και άφησε
τους συνεργάτες και τους συναδέλφους σου να πάρουν πρωτοβουλίες, για 
θέματα που δεν είσαι σίγουρος για την έκβαση τους. Διαφορετικά, η πληγή 
θα είναι μεγάλη ακόμα και για τα οικονομικά σου.

Αισθηματικές
Αν
είσαι ένας δεσμευμένος Καρκίνος, μην ξύνεις παλιές πληγές και σταμάτα 
πια να είσαι τόσο καχύποπτος απέναντι στον σύντροφό σου. Μόνο έτσι τα 
πράγματα θα ηρεμήσουν και θα πάνε όπως επιθυμείς. Με το να αναφέρεσαι 
συνεχώς σε παρελθοντικές καταστάσεις, το μόνο που καταφέρνεις είναι να 
δημιουργείς χάσμα ανάμεσα σε εσένα και σε εκείνον. Αν πάλι είσαι 
ελεύθερη, απόφυγε με κάθε τρόπο να μπλέξεις τον εαυτό σου σε κάποιο 
ερωτικό γαϊτανάκι και προτίμησε τις ξεκάθαρες καταστάσεις και κουβέντες.


Επαγγελματικές
Μεταβατικό θα είναι το διάστημα αυτό για την 
επαγγελματική σου πορεία, ιδιαίτερα από το Σάββατο και μετά, που ο Ερμής
ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο των Ιχθύων και σε επηρεάζει 
έντονα. Όλα εξελίσσονται, αλλάζοντας συχνά ύφος και διαστάσεις, με 
αποτέλεσμα να μην ξέρεις τι θέση να κρατήσεις. Θέματα που αφορούν στην 
δουλειά σου, εξαφανίζονται σε ένα σύννεφο ασάφειας, γι’ αυτό καλό θα 
είναι να μείνεις για λίγο θεατής και να ασχοληθείς μόνο με τις 
υποχρεώσεις σου. Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξεις αντικείμενο, αλλά μην 
βαρυγκωμήσεις, γιατί άμεσα θα αποδειχτεί ότι ήταν για το καλό σου.


ΛΕΩΝ
Την
εβδομάδα αυτή πρέπει να φερθείς συντηρητικά ως προς τις αποφάσεις σου 
σε θέματα σχετικά με νομικές υποθέσεις, επενδύσεις, αγορές, αλλά και 
γενικότερα την οικονομική διαχείριση, αλλιώς θα βρεθείς προ δυσάρεστων 
εκπλήξεων. Η Σελήνη μεν θα κινείται στους Διδύμους μέχρι την Τετάρτη και
το κλίμα θα είναι πιο ανάλαφρο, αλλά δεν ήρθε ακόμη η στιγμή για να 
ξεκαθαρίσεις τις θέσεις σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Με τον Ερμή 
μέχρι το Σάββατο σε ορθή πορεία στους Ιχθείς, μπορείς να εκφράσεις αυτά 
που θέλεις προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου και να τονίσεις τη 
θέση σου απέναντι στα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά μέχρι εκεί. 
Επαγγελματικά ανάλαβε τις ευθύνες σου και δώσε την απαιτούμενη σημασία 
για να βρεθούν λύσεις, ώστε και να εκτιμηθεί η προσπάθεια σου αλλά και 
για να δικαιολογήσεις τη θέση που έχεις και τα χρήματα που παίρνεις.

Αισθηματικές
Με
τον Κρόνο να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Σκορπιό στο ξεκίνημα 
της εβδομάδας, μία εσωτερική αναζήτηση θα είναι πολύ έντονη μέσα σου και
θα νιώσεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις πράγματα και καταστάσεις. 
Αξιοποίησε τον χρόνο σου λοιπόν, για να τα βρεις πρώτα με τον εαυτό σου 
και εν τέλει απομάκρυνε ανθρώπους που είναι ακατάλληλοι για σένα, όσο κι
αν αυτό σε πονάει. Αν είσαι δεσμευμένη, απόφυγε οποιαδήποτε ενέργεια 
μπορεί να κλονίσει την ισορροπία και τη σταθερότητα της σχέσης σου και 
φρόντισε να κινηθείς σε ήρεμους τόνους. 

Επαγγελματικές
Να 
θυμάσαι πως οι τρείς πρώτες ημέρες της εβδομάδας ευνοούν καινούρια 
ξεκινήματα. Αν δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις, μην έχεις αμφιβολίες, 
αλλά ακολούθησε το ένστικτό σου, που τώρα είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Η 
αποφασιστική συμπεριφορά είναι αυτή που μπορεί να ανοίξει νέες 
προοπτικές στη ζωή σου και να σου αποφέρει σημαντικά κέρδη, που θα 
αποβούν σωτήρια. Οι υποχρεώσεις σου πολλές, αλλά η ανταμοιβή που θα 
λάβεις θα είναι αντίστοιχη.


ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ο Κρόνος ξεκινά την 
ανάδρομη πορεία του στον Σκορπιό στο ξεκίνημα της εβδομάδας και είναι 
υποχρεωτικό να βάλεις σε τάξη τα θέματα που αφορούν στην εργασία σου, 
ώστε να πάρουν σειρά και άλλα θέματα που σε απασχολούν. Ασχολήσου με την
οργάνωση της επιχείρησης ή της εταιρείας για την οποία εργάζεσαι. 
Παράλληλα, οι συνεργασίες και οι συμφωνίες είναι καλό να επανεξεταστούν 
με νέα κριτήρια και δεδομένα. Οι προσπάθειές σου θα ανταμειφθούν και θα 
αποκτήσεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται, για να ξεπεράσεις όλες τις 
δυσκολίες που πιθανόν να κάνουν την εμφάνισή τους με το ξεκίνημα της 
ανάδρομης κίνησης του Ερμή, από το Σάββατο και μετά στο ζώδιο των 
Ιχθύων. Αισθηματικά, οι μέρες είναι καλές για να σχεδιάσεις ένα ταξίδι 
με το άλλο σου μισό ή να προβείς σε μια ανακαίνιση του χώρου σου, που θα
σε ανανεώσει βραχυπρόθεσμα και μόνιμα.

Αισθηματικές
Χαλαρό θα
είναι το κλίμα που θα πλαισιώσει τον ερωτικό σου τομέα κι εσύ θα 
νιώσεις πιο αισιόδοξη και δυνατή από ποτέ. Τώρα μπορείς να καταστρώσεις 
τα όνειρα της επόμενης περιόδου, αλλά και να σχεδιάσεις τους τρόπους 
υλοποίησής τους. Αν πάλι είσαι single, κάποιο σημάδι του έρωτα έρχεται 
να σε αναζωογονήσει και να σου θυμίσει πόσο ωραίο τελικά είναι να 
μοιράζεσαι τη ζωή σου με κάποιον άλλον.

Επαγγελματικές
Στα 
επαγγελματικά σου οι προοπτικές της εβδομάδας είναι αρκετά καλές και 
ευνοούν εμπορικές μετακινήσεις, επενδύσεις και αγορές. Κάποια πρόταση 
που δεν την περιμένεις, θα σε βάλει σε σκέψεις, αλλά αν δεν νιώθεις 
ακόμη έτοιμη να την ακολουθήσεις, μη διστάσεις να αρνηθείς. Έχεις ήδη 
αρκετές ευθύνες και υποχρεώσεις και οι σωματικές σου αντοχές πολύ 
γρήγορα θα σε προδώσουν. Τα οικονομικά σου είναι σε μια σταθερή 
κατάσταση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαύεσαι.


ΖΥΓΟΣ
Αρκετά
αποδοτική θα είναι αυτή η εβδομάδα για το ζώδιό σου, με σύμμαχο την 
Αφροδίτη στο ζώδιο του Υδροχόου για τελευταίες μέρες, που θα σου φέρει 
μεγάλα κέρδη και ανταμοιβές. Η παραγωγικότητα και η δημιουργικότητά σου 
χτυπάνε κόκκινο, ενώ η προσωπική σου ακτινοβολία θα βοηθήσει να 
εξουδετερώσεις ακόμα και τους πιο επικίνδυνους εχθρούς σου και 
αντίζηλους. Μέρα με τη μέρα θα ξεπερνάς τα εμπόδια με μεγάλη επιτυχία, 
γιατί επιτέλους η τύχη θα είναι με το μέρος σου. Ακόμη και στον 
αισθηματικό σου τομέα θα καταφέρεις να πάρεις από τον σύντροφό σου ό,τι 
και να του ζητήσεις και ίσως τώρα αποφασίσεις την επισημοποίηση της 
σχέσης σου. Οι ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες γνωριμίες, όσον αφορά στους 
αδέσμευτους, θα είναι αρκετές και με πολλές πιθανότητες για εξέλιξη… 
Αυτά τουλάχιστον θα είναι τα χαρακτηριστικά του πλανητικού σκηνικού 
μέχρι το Σάββατο, που ο πλανήτης της επικοινωνίας Ερμής θα ξεκινήσει την
ανάδρομη πορεία του στους Ιχθείς, και τα πράγματα θα αλλάξουν κάπως!!!

Αισθηματικές
Αυτή
την εβδομάδα ο ερωτικός σου τομέας είναι στα φόρτε του καθώς και η 
ερωτική σου διάθεση, με τον Άρη να συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιο 
των Ιχθύων, με αποτέλεσμα να έρθεις πολύ κοντά στο σύντροφό σου. Ίσως 
μάλιστα να εκμεταλλευτείς και το προσεχές Σαββατοκύριακο, για να 
αποδράσεις μαζί του από την καθημερινότητα και τις σκοτούρες. Μην σε 
πιάνουν οι τσιγγουνιές σου, διασκέδασε όσο μπορείς. Θα σου κάνει καλό! 
Αν είσαι ελεύθερη, αρκέσου στα φλερτ που σε πολιορκούν και δώσε λίγο 
χρόνο στον εαυτό σου, για να γνωρίσεις καλύτερα το υποψήφιο ταίρι σου.

Επαγγελματικές
Στα
επαγγελματικά η εβδομάδα αυτή πρέπει να περάσει με αυτοσυγκράτηση και 
σύνεση εκ μέρους σου. Απόφυγε τα ρίσκα και μη δίνεις περισσότερη σημασία
από ό,τι πρέπει στα λόγια των τρίτων. Μην προβείς σε κινήσεις 
οικονομικής φύσεως, αν πρώτα δεν τις έχεις διπλοτσεκάρει. Οι εντάσεις 
και ο εκνευρισμός στο περιβάλλον σου θα είναι εμφανείς, οπότε φρόντισε 
να μην παρασυρθείς. Φέρσου με ωριμότητα και δες τα πράγματα σοβαρά.


ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αρκετά
δύσκολη θα είναι αυτή η εβδομάδα για σένα, καθώς ο Κρόνος από το ζώδιό 
σου ξεκινά την ανάδρομη πορεία του τη Δευτέρα και θα έχεις συνεχείς 
αλλαγές στη διάθεση και την συμπεριφορά σου, προκειμένου να 
προσαρμοστείς στις απαιτήσεις, ιδιαίτερα των επαγγελματικών καταστάσεων 
που θα προκύψουν. Ευτυχώς για σένα, ο Ερμής σε κανονική πορεία μέχρι το 
Σάββατο στο ζώδιο των Ιχθύων θα σε βοηθήσει σημαντικά και θα σου 
προσφέρει τη βοήθεια ατόμων, που έχουν εκτιμήσει τη διπλωματία και το 
ανοιχτό μυαλό που διαθέτεις. Βρες χρόνο για να ασχοληθείς με τις 
συναναστροφές που είναι αναγκαίες για επαγγελματικούς λόγους. Πρόσεξε 
την υγεία σου και μην οδηγείσαι σε καταχρήσεις, λόγω του έντονου στρες 
που αισθάνεσαι. Στον αισθηματικό τομέα θα διαπιστώσεις πως ο σύντροφός 
σου κρατάει κρυμμένα μυστικά, για να μη σε πληγώσει. Εκτίμησε αυτή του 
τη συμπεριφορά και μην τον κατηγορείς άδικα. Το να θέλει να σε 
προστατεύσει, θα έπρεπε να το βλέπεις ως προτέρημα και όχι ως αφορμή για
να δημιουργήσεις φασαρίες.

Αισθηματικές
Θα διαπιστώσεις πως 
δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που σε εκτιμούν και μετρούν τη γνώμη σου. 
Κράτησε τα ερωτικά ζητήματα μακριά από την επαγγελματική σου ζωή και 
προσπάθησε να μην εμπλέκεις τα προβλήματά σου στην οικογένεια σου. O 
σύντροφος σου είναι εδώ για να σε ακούσει, αλλά μέχρι εκεί. Αν είσαι 
single, οι μέρες του Σαββατοκύριακου θα είναι ιδανικές για να βγεις λίγο
έξω από το καβούκι σου, να διασκεδάσεις και να φλερτάρεις.

Επαγγελματικές
Οι
εξελίξεις στα επαγγελματικά σου τρέχουν η μία πίσω από την άλλη. Θα 
πρέπει να επιδείξεις προσοχή, γιατί θα σου ζητηθεί να πεις τη γνώμη σου 
για πράγματα που δεν ξέρεις, με αποτέλεσμα να έρθεις σε δύσκολη θέση 
απέναντι σε συνεργάτες και ανωτέρους. Να είσαι ειλικρινής και μην πάρεις
την ευθύνη κάποιου άλλου ατόμου στην πλάτη σου, μόνο και μόνο για να 
επιδειχθείς. Κράτησε ήπιους τόνους και όλα θα πάνε καλά, για εσένα και 
την καριέρα σου.


ΤΟΞΟΤΗΣ
Η εβδομάδα αυτή θα σε βοηθήσει να
φέρεις σε ισορροπία θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια και 
την εργασία σου. Με την Αφροδίτη για τελευταίες ημέρες στον Υδροχόο, 
μπορείς να ασχοληθείς αποτελεσματικά με την αισθητική των χώρων που 
κινείσαι, έτσι ώστε να νιώσεις καλύτερα και να αναλάβεις καθήκοντα που 
έχουν να κάνουν με τον τομέα της δημιουργίας και της ανάπτυξης, που τόσο
αγαπάς άλλωστε. Τώρα θα έχεις την ενέργεια, αλλά και τη βοήθεια να 
εξαπλωθείς σε νέα επίπεδα, που από καιρό είχες στο μυαλό σου να 
πειραματιστείς. Τόλμησέ το χωρίς ενδοιασμούς. Στα προσωπικά σου, ένα 
άτομο που βρίσκεται πολύ κοντά σου θα σου εκδηλώσει το ερωτικό του 
ενδιαφέρον. Αν είσαι βέβαιη για το τι αισθάνεσαι, τότε μπορείς να 
προχωρήσεις άφοβα, αν όχι, μην διακινδυνέψεις σε καμία περίπτωση 
οποιαδήποτε σχέση σου στο βωμό της περιέργειάς σου.

Αισθηματικές
Αν
είσαι ένας αδέσμευτος Τοξότης, ήρθε η ώρα για να ανανεωθείς και να 
κάνεις σημαντικές αλλαγές στη ζωή σου, κυρίως για να μπορέσεις να βρεις 
έναν άνθρωπο, που θα είναι σε θέση να σου καλύψει πολλές πλευρές. Ηρεμία
προβλέπεται αν έχεις κάποια σταθερή σχέση. Να είσαι εκδηλωτική με τον 
σύντροφό σου και αυτός θα σου το ανταποδώσει στο μέγιστο.

Επαγγελματικές
Υπάρχουν
κάποια επαγγελματικά ζητήματα που πρέπει να λύσεις, δεδομένου ότι 
υπάρχουν δυσκολίες που δημιουργούν οι τρίτοι άνθρωποι στο χώρο της 
εργασίας σου. Ίσως κάποια άτομα, από το στενό σου επαγγελματικό 
περιβάλλον, διοχετεύσουν ψεύτικες πληροφορίες για να σε παραπλανήσουν. 
Χρησιμοποίησε την κοινή λογική και εξέτασε τα πράγματα αντικειμενικά και
χωρίς βιασύνες. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρεις να προστατευτείς και 
να ισχυροποιήσεις τη θέση σου.


ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Την εβδομάδα 
αυτή, με τον κυβερνήτη σου Κρόνο να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον 
Σκορπιό από τη Δευτέρα, θα έχεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς από το 
οικογενειακό και το επαγγελματικό σου περιβάλλον, αφού η ανάγκη σου να 
οριοθετήσεις τα θέλω και τις απαιτήσεις θα είναι μεγάλη. Είναι ευνοϊκές 
οι ημέρες για να παρακολουθήσεις διάφορα σεμινάρια, να ασχοληθείς με 
κάποιο αγαπημένο σου χόμπι και να ζήσεις λίγο πιο χαλαρά την 
καθημερινότητά σου. Στα επαγγελματικά σου, θα πρέπει να ασχοληθείς 
περισσότερο με τα πρακτικά θέματα της δουλειάς και να μην αφήσεις τους 
άλλους να διεκπεραιώσουν καταστάσεις, που μόνο εσύ γνωρίζεις καλά. Στα 
προσωπικά σου, καλό θα είναι να αποστασιοποιηθείς από τα γεγονότα των 
τελευταίων ημερών και να βρεις τι είναι αυτό που τελικά θέλεις από τους 
ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Φρόντισε μόνο να μην έχεις τρελές 
απαιτήσεις, γιατί αυτά που μπορείς να δώσεις και εσύ τη δεδομένη στιγμή,
δεν είναι και… πάρα πολλά!

Αισθηματικές
Η αγάπη και ο έρωτας 
θα ανθίσει στη σχέση σου. Ήρθε ο καιρός να εκφραστείς μέσα από πράξεις 
και λόγια, απέναντι στο σύντροφό σου. Αν είσαι ελεύθερη, φρόντισε να 
διατηρήσεις θετική προσέγγιση απέναντι στους άλλους και να είσαι φιλική 
μαζί τους, γιατί οποιαδήποτε φιλονικία μπορεί να σου φέρει τα αντίθετα 
αποτελέσματα από αυτά που περιμένεις. Κάποια εσωτερική ανησυχία που θα 
έχεις, μπορεί να σου δημιουργήσει απογοήτευση. Προσπάθησε να είσαι 
υπομονετική και μην εξωθείς τα πράγματα στα άκρα.

Επαγγελματικές
Υπάρχουν
κάποια επαγγελματικά ζητήματα που πρέπει να λύσεις αυτήν την εβδομάδα 
σχετικά με τα επαγγελματικά σου, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές 
δυσκολίες, που δημιουργούν οι ανταγωνιστές σου. Πρόσεχε τις συμφωνίες 
που θα συνάψεις, γιατί κάποια άτομα από το ευρύ επαγγελματικό σου 
περιβάλλον διοχετεύουν ψεύτικες πληροφορίες, για να σε παραπλανήσουν.


ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η
εβδομάδα αυτή απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα από τη μεριά σου. Διοχέτευσε 
όλη την προσοχή και την εξυπνάδα που διαθέτεις, για να ελέγξεις καλύτερα
τις καταστάσεις γύρω σου, αλλά και για να αναγνωρίσεις τις παγίδες, που
μπορεί να σου στήσουν οι καλοθελητές που σε περιτριγυρίζουν στον 
επαγγελματικό σου χώρο. Μην αφήσεις περιθώρια σε κανέναν που δεν 
γνωρίζεις καλά και που δεν είσαι βέβαιη για την εχεμύθεια και την 
εργατικότητά του. Δεν είναι καιρός να ρισκάρεις τη δική σου θέση, για 
κανενός την επαγγελματική αποκατάσταση. Έχε κατά νου ότι χρειάζεται 
ανοικτό μυαλό και ευστροφία, για να καταφέρεις να πραγματοποιήσεις τους 
στόχους και τα σχέδιά σου με επιτυχία, είτε αυτά αφορούν στις 
επαγγελματικές σου φιλοδοξίες είτε στα συναισθηματικά σου όνειρα.

Αισθηματικές
Βρες
έναν τρόπο να ξεσκάσεις από τις ευθύνες της επαγγελματικής σου ζωής και
οργάνωσε ένα ταξιδάκι το Σαββατοκύριακο. Αυτές τις ημέρες πρόκειται να 
ζήσεις έναν απόλυτο και έντονο έρωτα, αν θα αφεθείς στα χέρια του 
συντρόφου σου χωρίς αναστολές. Μπορείς τώρα να αποφασίσεις αν θέλεις να 
οδηγήσεις τη σχέση σου στα σκαλιά της εκκλησίας ή, εσύ που είσαι 
ελεύθερη, αν τελικά θα υποκύψεις στις απανωτές διεκδικήσεις που σου 
κάνει ο συνάδελφος από το διπλανό γραφείο.

Επαγγελματικές
Αυτή
την εβδομάδα μην παρασύρεσαι σε νέα έξοδα. Μπορείς να ζήσεις και με 
λιγότερα χρήματα, κάνοντας μία αναθεώρηση σε παλιότερες συνήθειές σου. 
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στον εργασιακό και κοινωνικό σου χώρο δεν
είναι ακόμα ξεκάθαρες και θα πρέπει να φανείς περισσότερο ευέλικτη στις
δύσκολες στιγμές. Μην επιμένεις πολύ, όταν κάποιοι συνεργάτες σου δεν 
ανοίγουν τα χαρτιά τους απέναντι σου. Ωστόσο, συνέχισε να ακολουθείς την
διαίσθηση σου, η οποία θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο.


ΙΧΘΕΙΣ
Εβδομάδα
που θα ασχοληθείς με την εικόνα σου, είτε σε προσωπικό είτε σε 
επαγγελματικό επίπεδο, θα είναι η παρούσα για εσένα. Παρ’ ότι ο Ερμής 
κινείται στο ζώδιό σου και σε ευνοεί, από το Σάββατο και μετά ξεκινά την
ανάδρομη πορεία του και τα πράγματα δυσχεραίνουν κάπως. Θα χρειαστεί να
ελέγξεις την παρορμητικότητα και τον εγωισμό σου και να τα βάλεις κατά 
μέρος, έτσι ώστε να μπορέσεις να αξιοποιήσεις τις ικανότητές σου και να 
βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις σου. Η ευφυΐα και τα ταλέντα σου είναι 
δεδομένα, αλλά λίγη μετριοπάθεια δεν βλάπτει. Στον αισθηματικό σου τομέα
οι μέρες είναι ακατάλληλες για να έρθεις σε αντιπαράθεση με τον 
σύντροφό σου, σχετικά με υποθέσεις που εκκρεμούν. Οι αδέσμευτοι, μην 
πέσετε στην παγίδα ατόμων, που θα προσπαθήσουν να σας παραπλανήσουν με 
ψεύτικες υποσχέσεις και φροντίστε να είστε περισσότερο συγκρατημένοι 
στις συμπεριφορές σας.

Αισθηματικές
Η συντροφιά σου θα είναι 
περιζήτητη αυτές τις ημέρες και οι παρέες σου θα σε ανεβάσουν πολύ. 
Ευνοούνται τα ταξίδια και οι νέες γνωριμίες και δεν είναι διόλου απίθανο
ο έρωτας να σου χτυπήσει την πόρτα. Αν είσαι ήδη δεσμευμένη, αφιέρωσε 
χρόνο και ενέργεια στον ερωτικό τομέα και θα δεις τη σχέση σου να 
παίρνει μία πιο ευχάριστη τροπή. Κάποιο δώρο ή έκπληξη σε περιμένει.

Επαγγελματικές
Απαιτείται
προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών σου, γιατί ο ενθουσιασμός σου σε
παρασύρει σε περιττά έξοδα, που θα αποβούν καταστροφικά για την τσέπη 
σου. Έχεις πολλές ικανότητες και μπορείς τώρα να στηριχτείς στις δικές 
σου και μόνο δυνάμεις. Η αξία σου πλέον είναι δεδομένη και αυτές τις 
ημέρες θα δεις κιόλας πόσο δίκαιοι είναι οι άνθρωποι που συναναστρέφεσαι
στον εργασιακό σου χώρο.

tuned

Φιλικες σελιδες

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Καναπεδάτος - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger