E-mail επικοινωνίας: kanapedatosblogspot@yahoo.gr

Τι συνέβη στην Ελλάδα όταν υποτιμήθηκε η δραχμή το 1983;

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015


Η αδυναμία προσφυγής στην υποτίμηση στις... συνθήκες του καθεστώτος ευρώ έχει δώσει πολύ συχνά μυθικές διαστάσεις στις ευκαιρίες που προσέφερε η ευελιξία του εθνικού νομίσματος.

Πρόκειται ασφαλώς για υπερβολικές απόψεις που ως επί το πλείστον κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες. Γιατί μια υποτίμηση ενός εθνικού νομίσματος μπορεί να αποδώσει αγαθά αποτελέσματα μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και μόνον εφόσον στηρίζεται σε κατάλληλη πολιτική (δημοσιονομική, νομισματική, εισοδηματική και παραγωγική). Για μία οικονομία μάλιστα όπως η ελληνική, δηλαδή για μία οικονομία ανοιχτή στον ανταγωνισμό και μικρή σε μέγεθος, μόνο τα υψηλά επιτόκια θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν συναλλαγματική και νομισματική σταθερότητα. Η εναλλακτική λύση θα ήταν η συναλλαγματική και κατ' επέκταση η νομισματική αστάθεια.

Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 1953 -1973 πέτυχε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο πλαίσιο μιας μακροοικονομικής σταθερότητας, βασικό στοιχείο της οποία ήταν η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής με το δολάριο σε τιμή 30 δραχμών το $. Η μεταπολίτευση διαμόρφωσε ένα εντελώς διαφορετικό μακροοικονομικό πλαίσιο στο οποίο η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ήταν βασικό συστατικό. Η συνεχής μείωση της αξίας της δραχμής από το 1975 μέχρι το 1990, αποτελούσε ως επί το πλείστον μία προσπάθεια να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των εμπορεύσιμων προϊόντων της χώρας. Σε ποια έκταση το πετύχαινε ήταν συζητήσιμο καθώς μείωση της αξίας της δραχμής είχε επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός με τη σειρά του επιβάρυνε το κόστος της ζωής και αύξανε τις απαιτήσεις για μισθολογικές αναπροσαρμογές έτσι ώστε να καλυφθούν οι εισοδηματικές απώλειες από την άνοδο των τιμών.Τούτο υπονόμευε καίρια την εμβέλεια της πολιτικής διολίσθησης.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταδικτατορικής περιόδου ήταν και η σημαντική αύξηση αφενός μεν του ενεργειακού κόστους με τις δύο ενεργειακές κρίσεις του 1973 και 1979, αφετέρου του κόστους εργασίας. Η άμεση συνέπεια ήταν η μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων που ήσαν εκτεθειμένα στον διεθνή ανταγωνισμό. Οι κυβερνήσεις της εποχής θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα είτε μέσω της διολίσθησης της δραχμής, δηλαδή της σταδιακής μείωσής της, είτε μέσω της υποτίμησής της, δηλαδή μέσω μίας εφάπαξ μείωσης της τιμής. Η επιλογή εναπόκειται στα χέρια των νομισματικών αρχών, οι οποίες στην τελική επιλογή τους θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τις επιπτώσεις σε μία σειρά από μεταβλητές, μεταξύ των οποίων όπως είδαμε ο πληθωρισμός είναι πρωταρχικής σημασίας.

Στα χρόνια 1974-1980 η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί μία μετριοπαθή πολιτική διολίσθησης προσπαθώντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, αν και χωρίς μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα η βιομηχανία να υποστεί πολύ μεγάλες πιέσεις. Το Πα.Σο.Κ. με την άνοδο του στην εξουσία προσπάθησε να ακολουθήσει μία πιο σκληρή πολιτική, η οποία ωστόσο εγκαταλείφθηκε το 1983, όταν τον Ιανουάριο της χρονιάς αυτής αποφασίστηκε η υποτίμηση της δραχμής κατά 15,5%. Υπήρξε αρχικά η ελπίδα ότι η νέα ισοτιμία θα μπορούσε να διατηρηθεί, όμως ήδη από τον Αύγουστο του 1983 η κεντρική τράπεζα της χώρας οδηγήθηκε σε μία πολιτική ταχείας διολίσθησης της δραχμής. Η πολιτική αυτή είχε άμεσες συνέπειες στην άνοδο των τιμών που με τη σειρά τους ενσωματώνονταν στην αύξηση του κόστους εργασίας μέσω την πολιτικής της Α.Τ.Α. (Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής) που είχε υιοθετηθεί. Η πολιτική αυτή δεν πέτυχε τους στόχους της και οι συνέπειες για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας ήταν καταστροφικές. Το 1985 τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας έφτασαν σε επικίνδυνα επίπεδα, με αποτέλεσμα να υιοθετηθεί ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα και ο Κ. Σημίτης να αναλάβει την εφαρμογή του ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Μεταξύ των άλλων μέτρων που υιοθετήθηκαν υπήρξε και μία νέα υποτίμηση της δραχμής κατά 15%. Τα αποτελέσματα του σταθεροποιητικού προγράμματος υπήρξαν θετικά, αλλά αυτό συνέβη γιατί υιοθετήθηκε μία νέα εισοδηματική πολιτική που συγκρατούσε το κόστος εργασίας. Οι αντιδράσεις που προκάλεσε το πρόγραμμα σε συνάρτηση με τις επερχόμενες εκλογές οδήγησαν σε εγκατάλειψή του και στην επιστροφή μιας πολιτικής ανάλογης με εκείνην των αρχών της δεκαετίας του 1980, η οποία δεν άργησε να οδηγήσει σε μία οξύτατη κρίση το 1990.

Από το 1990 και μετά η Τράπεζα της Ελλάδος στράφηκε σε μία πολιτική της σκληρής δραχμής με κύριο στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού.Ήταν γενικώς παραδεκτό πλέον ότι η πολιτική διολίσθησης της δραχμής δεν είχε αποδώσει. Η πολιτική όμως της σκληρής δραχμής είχε ως προϋπόθεση συνέπεια και ικανότητα να ξεπεραστούν οι πιέσεις από όλους όσους προτιμούσαν τις εύκολες λύσεις μετακύλησης του αυξανόμενου κόστους παραγωγής μέσω της συναλλαγματικής πολιτικής. Και αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος το πέτυχε με αποτέλεσμα η πολιτική της σκληρής δραχμής να αποδειχθεί αποτελεσματική στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Τον Μάρτιο του 1998 πραγματοποιήθηκε η τελευταία υποτίμηση της δραχμής της τάξεως του 12,6% με την ταυτόχρονη είσοδό της στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η υποτίμηση αυτή αποτελούσε το τελευταίο βήμα για την είσοδο της Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ένα πράγμα: η υποτίμηση δεν αποτελεί πανάκεια για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και κυρίως της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. Από μόνη της δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Μία σειρά από άλλες μεταβλητές συνεπιδρούν για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Εξάλλου δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι χωρίς μία συγκροτημένη πολιτική οικονομικής μεγέθυνσης και μακροοικονομικής διαχείρισης, η υποτίμηση από μόνη της μάλλον δεν θα έχει να προσφέρει τίποτε πέραν του να ασκήσει πολύ έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε ότι στα χρόνια 1953-1973 με την ισοτιμία δραχμής - δολαρίου κλειδωμένη στις 30 δραχμές, ο ρυθμός μεγέθυνσης κατά μέσο όρο ανερχόταν σε 7% ετησίως. Αντιθέτως κατά την περίοδο 1981-1990, δηλαδή την κατ'εξοχήν περίοδο υποτιμήσεων και ταχείας διολίσθησης, ο ρυθμός μεγέθυνσης ήταν κατά μέσος όρο μόλις 0,8% ετησίως.


Ιερά Μονή Υπαπαντής

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Η Μονή της Υπαπαντής σήμερα είναι ακατοίκητη και ανήκει στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου με καθολικό που ακολουθεί τον
σταυρεπίστεγο τύπο, με τοιχογραφίες που έγιναν στα 1366/67 με συνδρομή και έξοδα του κτήτορα της ιερομόναχου Νείλου και του μοναχού Κυπριανού, στα χρόνια της βασιλείας του Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου, πατέρα του δεύτερου κτήτορα του Μεγάλου Μετεώρου μοναχού Ιωάσαφ.
Η τοιχογράφηση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζωγραφικά μνημεία του δεύτερου μισού του ΙΔ΄ αιώνα. Μεταγενέστερη προσθήκη αποτελεί ο νάρθηκας του ναού, που κτίστηκε στα 1784, και την ίδια εποχή τοιχογραφήθηκε από τους Καλαρρυτινούς ζωγράφους Δημήτριο Ζούκη και το μαθητή του Γεώργιο.

Αμυγδαλωτοί κουραμπιέδες

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015


Υλικά
•600 γρ. αμύγδαλο ψίχα με τη φλούδα
•600 γρ. βούτυρο γάλακτος •2 κρόκοι αυγών
•225 γρ. ζάχαρη ψιλή•900 γρ. αλεύρι
•2 κουταλάκια κανέλα •1 φλιτζανάκι μπράντι
•Αχνη ζάχαρη
Ετοιμασία
1.Χτυπάμε το βούτυρο πάρα πολύ καλά. Δεν το λυπόμαστε καθόλου.
2.Οταν ασπρίσει προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα.
3.Μόλις αφομοιωθεί η ζάχαρη προσθέτουμε έναν-έναν τους κρόκους και το κονιάκ, χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα.
4.Συνεχίζουμε με τα αμύγδαλα και το αλεύρι. (Σ΄ αυτή τη φάση θα χρειασθεί να αλλάξουμε τα αναδευτήρια του μίξερ γιατί το μίγμα παίρνει πλέον μορφή ζύμης.) Στο τέλος πρέπει να είναι μια μαλακή και εύπλαστη ζύμη.
5.Πλάθουμε του κουραμπιέδες στο σχήμα που θέλουμε και τους ψήνουμε σε μέτριο φούρνο μέχρι να ροδίσουν.
6.Όταν τους βγάλουμε τους αφήνουμε να κρυώσουν, τους κυλούμε σε άχνη ζάχαρη και τους τοποθετούμε στην πιατέλα στρώσεις-στρώσεις και σε κάθε μία στρώση πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Σιδηροδρομικός σταθμός Τρικάλων

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Πραγματικό κόσμημα και αρχιτεκτονικό μνημείο αποτελεί για την πόλη των Τρικάλων το κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού που
βρίσκεται στο τέρμα της οδού Ασκληπιού. Την κατασκευή του κτιρίουτην ανέλαβε το 1886 η γαλλική κατασκευαστική εταιρεία του δικτύου των σιδηροδρόμων την εποχή της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη. Το κτίριο του Σταθμού ανακαινίστηκε πρόσφατα μαζί με το δίκτυο που αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 
Έναντι του Σιδηροδρομικού Σταθμού εκτίθεται αναπαλαιωμένο το Τρενάκι, «θρυλικός Καρβουνιάρης», που αποτελεί το παρελθόν των σύγχρονων σιδηροδρόμων.
Πληροφορίες: 24310 27214

Κουρσούμ Τζαμί (Τζαμί του Οσμάν Σαχ)

Ένα σπάνιο μνημείο σαν το Κουρσούμ - Τζαμί ξυπνάει μνήμες μιας άλλης ιστορικής εποχής και φέρνει στο μυαλό του επισκέπτη
εικόνες από τον πολιτισμό της Ανατολής. Βρίσκεται νότια της πόλης και μετά την είσοδο από την πλευρά της Καρδίτσας.
Η παράδοση λέει, ότι ο πρίγκιπας Οσμάν Σαχ, γιος του σουλτάνου Σουλεϊμάν (1520 - 1566) ήλθε στα Τρίκαλα κυνηγημένος και άρρωστος. Επειδή στα Τρίκαλα γιατρεύτηκε, έχτισε το τζαμί αυτό σε ανάμνηση της σωτηρίας του.
Κτίστηκε στα μέσα του 16ου αι. από τον ονομαστό αρχιτέκτονα Σινάν Πασά (1490 – 1588), ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής. Το Κουρσούμ Τζαμί είναι χαρακτηριστικό μνημείο της ανατολικής αρχιτεκτονικής και ξεχωρίζει για τον μεγαλοπρεπή θόλο του ο οποίος είναι ημισφαιρικός και μολυβοσκέπαστος - από εκεί και η ονομασία του, (κουρσούμ = μολύβι).

Ο επισκέπτης αισθάνεται δέος αντικρίζοντας τις διαστάσεις του. Η διάμετρός του είναι 18 μ. και η κορυφή απέχει από το έδαφος περίπου 22 μ. Είναι κτισμένο από πελεκητές πέτρες ανάμεσα στις οποίες μεσολαβούν στρώσεις ερυθρών πλίνθων. Είναι κατασκευασμένο, έτσι ώστε να έχει τέλεια ακουστική. Στα νότια του Τζαμιού σώζεται ο Τουρμπές (μαυσωλείο) του Οσμάν Σαχ, που είναι οκταγωνικό κτίσμα με θόλο.
Το 1993 το Τζαμί ανακατασκευάστηκε και είναι μνημείο προστατευόμενο από την UNESKO. Σήμερα, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ήπιου χαρακτήρα, όπως εκθέσεις έργων τέχνης, ομιλίες. Το όμορφο θέαμα συμπληρώνουν το σιντριβάνι που βρίσκεται στην είσοδο και το άφθονο πράσινο στον περιβάλλοντα χώρο.
Βόρεια του Τζαμιού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου – ένα σπάνιο στιγμιότυπο συνύπαρξης του Χριστιανισμού με το Ισλάμ – ενώ ανατολικά του κυλάει ο Ληθαίος ποταμός.
Το Κουρσούμ Τζαμί είναι επισκέψιμο καθημερινά από 9:00 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ., εκτός Σαββατοκύριακου.

Η καλύτερη ώρα για απιστία ανάλογα με τα επαγγέλματα -Πότε δρουν οι μάνατζερ, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι νοικοκυρές

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ιταλοί παράνομοι εραστές συμμετείχαν σε έρευνα γνωστής ιστοσελίδας και έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις στο ερώτημα ποια είναι η πιο κατάλληλη ώρα της ημέρας για εξωσυζυγικές σχέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το AshleyMadison.com, οι νοικοκυρές προτιμούν τις πρωινές ώρες, οι εργαζόμενοι το μεσημεριανό διάλειμμά τους και οι μάνατζερ τις ώρες μετά τις 8 μ.μ.
Η ερώτηση που απευθύνθηκε σε 3.000 Ιταλούς χρήστες της σελίδας ήταν: «Ποια είναι η καλύτερη ώρα για σεξ, ειδικά για παράνομο σεξ;».
Απογευματινές ή βραδινές ώρες προτιμούν οι περισσότεροι παράνομοι
Για το 35% των ανδρών και το 37% των γυναικών στην Ιταλία, η πιο κατάλληλη ώρα της ημέρας για μια πικάντικη συνεύρεση με την ερωμένη ή τον εραστή είναι το βράδυ, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 19:00-22:00. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να βρουν τα παράνομα ζευγάρια εύκολα μια αληθοφανή δικαιολογία: το ποδόσφαιρο, μαθήματα χορού ή ξαφνικά επαγγελματικά δείπνα είναι τέλειες δικαιολογίες για να αποφύγουν να γυρίσουν στο σπίτι μετά τη δουλειά, να βρεθούν με τους εραστές τους και να απολαύσουν ένα όμορφο βράδυ.
Το παράνομο σεξ στο γραφείο
Το πιο κλασικό μοντέλο για παράνομες συνευρέσεις είναι μεταξύ 13:00-15:00. Για όσους επιλέξουν έναν/μια συνάδελφο για σύντροφο, το 29% των ανδρών και 31% των γυναικών δηλώνουν ότι το μεσημεριανό διάλειμμα διεγείρει ορέξεις διαφορετικής φύσεως. Όταν το γραφείο είναι άδειο, οι πόρτες είναι κλειστές και τα τηλέφωνα σταματήσουν να χτυπούν, ανάβει το πάθος για ένα πραγματικά καυτό διάλειμμα. Και έτσι το δεύτερο μέρος της ημέρας κυλάει πολύ πιο χαλαρά.
Το πρωί «δρουν» οι άτακτοι γείτονες
Οι Ιταλοί ξυπνούν νωρίς. Το 17% των ανδρών και το 12% των γυναικών χρηστών προτιμούν τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας, 7 με 9 π.μ., για να επωφεληθούν πλήρως από την έντονη αφύπνιση των αισθήσεων. Οι άτακτοι γείτονές μας είναι πολυμήχανοι όσον αφορά τις δικαιολογίες τους για να βρεθούν με τους παράνομους εραστές τους. Οι δικαιολογίες μπορεί να είναι από τις πιο απλές, όπως τζόκινγκ στο πάρκο ή μια πρωινή προετοιμασία για μια συνάντηση, για να απολαύσουν τα οφέλη μιας πρωινής ερωτικής συνεύρεσης. Μετά την «πρωινή κίνηση και τη φασαρία» είναι η σειρά των νοικοκυρών. Μετά το σχολείο και αφού έχουν γίνει βιαστικά όλες οι δουλειές του σπιτιού, μπορούν να δώσουν επιτέλους διέξοδο στη θηλυκότητά τους. Το 14% των Ιταλίδων και το 9% των Ιταλών δηλώνουν ότι προτιμούν να απιστήσουν μεταξύ 10:00 και 13:00.
«Η απιστία είναι μια συνήθεια που δεν γνωρίζει ώρες ή επαγγέλματα», λέει ο Noel Biderman, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της AshleyMadison.com. «Οι άνδρες και οι γυναίκες που αποφασίζουν να απιστήσουν προσπαθούν να βρουν τον χρόνο για να δραπετεύσουν μέσα στη μέρα που είναι ήδη προγραμματισμένη και γεμάτη άγχος. Έτσι, οι μάνατζερ έχουν περισσότερο χρόνο στις ώρες γραφείου, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να επωφεληθούν από το μεσημεριανό διάλειμμα και εκείνοι που εργάζονται από το σπίτι το κάνουν στο δεύτερο μέρος του πρωινού. Το σημαντικό είναι να βρεθεί αυτή η ιδιαίτερη στιγμή για την παράνομη ερωτιάρικη διάθεση».
Παραδόξως, οι Ιταλοί δεν ενδίδουν στο... σκοτάδι. Μόνο το 6% των γυναικών και το 10% των ανδρών, στην πραγματικότητα, προτιμούν να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις από τα μεσάνυχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Πηγή:  iefimerida.gr 

Ανέκδοτο: Οι Κρητικοί και ο τουρίστας

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014


Σε μιά ραχούλα καθόνταν ο Σήφης και ο Μανούσος και αγνάντευαν την δύση του ήλιου στον Ψηλορείτη. Κάποια στιγμή πλησιάζει ένας τουρίστας καί τους λέει:
- Ντου γιου σπικ ιγκλις;
Κοιτιώνται οι δυό τους και απαντάει ο Μανούσος:
- Τς.
- Σπρέχεν ζι ντόιτς;
- Τς.
- Παρλάρε ιταλιάνο;
- Τς.
- Παρλέ βου φρανσέ;
- Τς.
- Πάρλα εσπανιόλ;
- Τς.
Απογοητευμένος ο τουρίστας απομακρύνεται. Λέει ο Σήφης του Μανούσου:
- Μωρέ Μανούσο...
- Μμμμ;
- Μωρέ Μανούσο εν κατέομε καμμιά ξένη γλώσσα. Πρέπει να πάμε να μάθουμε καμμία...
- Γιάντα μωρέ Σήφη; Ήντα να τηνε κάμομε;
- Ε, τί... Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
- Και τούτος που ήξευρε πέντε μωρέ, συνεννοήθηκε;


Ανέκδοτο: Ο εραστής άγαλμα


Η κυρία είναι στο κρεβάτι με τον εραστή της. Ξαφνικά ακούν το αυτοκίνητο του συζύγου να παρκάρει έξω απ το σπίτι. Ο εραστής τρέχει πανικόβλητος να κρυφτεί. 

Η κυρία, πιο ψύχραιμη, του λέει: 
- Πήγαινε στη γωνία και κάτσε ακίνητος! 
- Μα... 
- Δεν έχει μα! Κάτσε εκεί που σου λέω! 
Πηγαίνει στο μπάνιο και φέρνει baby-oil και ταλκ. Τον πασαλείβει με το λάδι, τον πασπαλίζει ολόκληρο με ταλκ και του λέει: 
- Κάτσε ακίνητος και κάνε το άγαλμα! 
- Μα... 
- Κάνε το άγαλμα, που σου λέω, αλλιώς μας έσφαξε και τους δυο! 

Μπαίνει ο σύζυγος και βλέπει το «άγαλμα». 
- Τι είναι αυτό Μαρία; 
- Α, τίποτε! Είχα πάει στους Παπαδοπουλαίους το Σαββατοκύριακο κι είχαν 
ένα τέτοιο άγαλμα και το ζήλεψα. Δεν σε πειράζει που πήρα κι εγώ ε; 
- Α μπα, τι να με πειράξει; 

Έκατσαν, έφαγαν, είδαν τηλεόραση και κάποια στιγμή έπεσαν για ύπνο. Κατά 
τις τρεις τα ξημερώματα, ο σύζυγος σηκώνεται, πάει στην κουζίνα, ανοίγει το ψυγείο, 
φτιάχνει ένα σάντουιτς, παίρνει και μια μπύρα και πάει στο «άγαλμα». 
- Έλα ρε, φάε, πιες! 
Ο εραστής παγώνει απ το φόβο του. 
- Έλα ρε, φάε κάτι! Εγώ τρεις μέρες έκανα το άγαλμα στους Παπαδοπουλαίους κι ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μου δωσαν!Ποιά ζώδια είναι εξπέρ στα ψέματα;Ποιά ζώδια είναι εξπέρ στα ψέματα, τι λένε και πώς αντιδρούν αν πιαστούν στα πράσα;
Ας το παραδεχτούμε! Όσο κι αν είμαστε δύστροποι, δύσκολοι ή υπέρμαχοι της αλήθειας, σε όλους αρέσουν τα όμορφα λόγια, ακόμα κι αν ξέρουμε ή διαισθανόμαστε ότι είναι ψεύτικα γιατί πολλές φορές ένα ωραίο, ανώδυνο ψέμα είναι πολύ προτιμότερο από την σκληρή, αδυσώπητη αλήθεια. Και βέβαια όλοι έχουμε αναγκαστεί να πούμε ένα έστω κατά συνθήκη ψέμα, στη δουλειά, στο σύντροφο, στους γονείς ή τους φίλους μας. Αλίμονο όμως τίποτα δεν μένει κρυφό! Αργά ή γρήγορα αποκαλύπτεται και μας φέρνει στη δύσκολη θέση να λογοδοτήσουμε.

Κάθε ζώδιο μπορεί να πει ψέματα ή να «αλλοιώσει» την αλήθεια για να προστατευτεί ή να προστατεύσει αυτούς που αγαπά, γιατί δεν την αντέχει, γιατί απλά του αρέσει να παραμυθιάζει ή του βγαίνει αυθόρμητο το να ψεύδεται!
Για να δούμε λοιπόν ποια είναι το συνηθίζουν, τι είδους ψέματα λένε και ποια είναι η αντίδρασή τους όταν τους ξεσκεπάζετε;
Κριός
Ο αυθεντικός Κριός δεν λέει ψέματα σχεδόν ποτέ. Δεν έχει την υπομονή να τα κατασκευάσει ούτε συνηθίζει να κάνει μανούβρες. Παρ' όλα αυτά καμιά φορά αναγκάζεται να το κάνει για να γλυτώσει τα δράματα και τα κλάματα που θα ακολουθήσουν, αν ξεστομίσει την αλήθεια. Επειδή όμως δεν ξέρει να λέει ψέματα εύκολα προδίδεται, οπότε μην φοβηθείτε να τον ξεμπροστιάσετε. Θα σας πει την αλήθεια αμέσως χωρίς πολλά-πολλά.
Ταύρος
Αυτό το ζώδιο αγαπά τα χρήματα, τη βολή του και τα καλά πράγματα στη ζωή και κάνει ό, τι μπορεί για να μη χάσει τα κεκτημένα του ή να αποκτήσει το παραπάνω και αυτό είναι το αδύνατο σημείο του. Εάν λέει ότι δεν έχει μετρητά πάνω του, ότι έχει ξεμείνει και δεν έχει μία, μην τον πιστέψετε γιατί συνήθως δεν ισχύει. Έχει κάνει το κουμάντο του, απλά δε θέλει ούτε να δώσει ούτε να ξέρει ο άλλος πόσα έχει.
Δίδυμοι
Αυτό το ζώδιο είναι πραγματικός επαγγελματίας στο ψέμα. Οι Δίδυμοι είναι από τη φύση τους παραμυθάδες και μάλιστα πολύ καλοί. Μιλάνε γρήγορα, λένε πάρα πολλά οπότε είναι αδύνατο να τους παρακολουθήσει κάποιος, τα πάνε από δω, τα φέρνουν από κει αλλά ποτέ δεν είναι βαρετοί. Θα σας διασκεδάσουν με τις ιστορίες που σας λένε έτσι ώστε στο τέλος λίγο θα σας νοιάζει αν είναι πραγματικές ή φανταστικές.
Καρκίνος
Τα περισσότερα ψέματα που λέει ένας Καρκίνος είναι για να προστατέψει και να καθησυχάσει τους δικούς του ανθρώπους. Θα σας πάρει αγκαλιά, χαϊδεύοντας τα μαλλιά σας και θα σας πει ότι όλα θα περάσουν, θα είναι μια χαρά και ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε. Αν όμως εξακολουθεί να σας τρώει κάτι μέσα σας, εμπιστευτείτε την διαίσθησή σας και προετοιμαστείτε να τον στριμώξετε στην γωνία γιατι μόνο έτσι θα μάθετε τη δυσάρεστη αλήθεια.
Λέων
Και αυτό το ζώδιο είναι καλό στο συγκεκριμένο «άθλημα», κυρίως όμως επειδή του αρέσει να βάζει «σάλτσα» στα λεγόμενά του, ώστε να κάνουν περισσότερο ντόρο ή να γίνουν πιο θεαματικά. Αυτά που λέει έχουν μια δόση υπερβολής και γι' αυτό αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν ισχύουν. Αν του δείξετε ότι σας έχουν συνεπάρει, θα συνεχίσει στο ίδιο τέμπο και έτσι αργά ή γρήγορα θα εκτεθεί. Μην είστε σκληροί όμως μαζί του γιατί δεν το κάνουν από σκοπιμότητα.
Παρθένος
Η Παρθένος μισεί πραγματικά τα ψέματα γιατί αποδιοργανώνεται και χάνει τον μπούσουλα. Μόνο αν η αλήθεια θέτει σε κίνδυνο την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου που έχει καλά σχεδιάσει, θα το επιχειρήσει. Στην περίπτωση αυτή όμως θα έχει σιγουρευτεί πλήρως και θα προτιμήσει την απόκρυψη της αλήθειας, αφού κρίνει ότι είναι λιγότερο επιβλαβής από ό, τι η αποκάλυψή της.
Ζυγός
Ένας διάσημος αστρολόγος κάποτε είχε αποκαλέσει τους Ζυγούς «χαμογελαστούς Σκορπιούς». Τους έδωσε αυτό το παρατσούκλι γιατί με τον γλυκό και καλοσυνάτο τρόπο τους, άνετα ρίχνουν στάχτη στα μάτια του άλλου, χωρίς ποτέ να τους υποψιαστούν. Κι εκεί που λένε τα περισσότερα ψέματα είναι οι σχέσεις, όπου συνηθίζουν πριν χωρίσουν να έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη. Κι επειδή είναι άριστοι διπλωμάτες, ακόμα κι αν γίνουν τσακωτοί, θα τα μπαλώσουν.
Σκορπιός
Ακόμα κι αν είστε 100% σίγουροι ότι λένε ψέματα, μην μπείτε στον κόπο να το εξιχνιάσετε γιατί θα χάσετε χρόνο τσάμπα. Το έχουν ήδη προβλέψει και θα έχουν καλύψει περίτεχνα τα ίχνη τους, πριν καν τα βγάλουν από το στόμα τους και δεν πρόκειται να πουν ή να παραδεχτούν τίποτα και ποτέ. Μπορείτε να μαντέψετε για ποιο θέμα ψεύδονται (κυρίως οι άντρες); Ναι σωστά καταλάβατε. Για το σεξ! Λογικό είναι, αφού προσπαθούν να διατηρήσουν τη φήμη τους!
Τοξότης
Οι περισσότεροι δεν μπορούν να πουν ψέματα. Είναι τόσο αυθόρμητοι που είναι αδύνατο να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό και να μην ομολογήσουν τα πάντα γι' αυτό κι είναι γνωστό ως το πιο ειλικρινές ζώδιο. Στη σπάνια περίπτωση όμως που το κάνουν, όπως σε όλα τα πράγματα, θα το παρακάνουν. Θα ξεκινήσουν από ένα μικρούλι και αθώο και θα το φτάσουν στο μέγιστο. Συνήθως αναμειγνύουν αλήθεια με ψέμα για να φανεί ακόμα πιο πιστευτό και τα καταφέρνουν μια χαρά.
Αιγόκερως
Ένας Αιγόκερως αισθάνεται ενοχές, όταν αναγκάζεται να πει ψέματα. Απεχθάνεται την ανεντιμότητα, και τον βγάζει εκτός εαυτού, συν το ότι χάνει πολύτιμο χρόνο με το ψάχνει τι να πει ή να τσεκάρει τι είναι αλήθεια. Έχει περισσότερο τη φήμη του υποκριτή, αφού μπορεί να μην ψεύδεται αλλά δεν φανερώνει και την αλήθεια γιατί τον νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι. Αν τον πιάσετε στα πράσα, σταυρώστε τα χέρια σας και κοιτάξτε τον στα μάτια. Θα το παραδεχτεί αμέσως με κρυφή ανακούφιση.
Υδροχόος
Ούτε οι Υδροχόοι συνηθίζουν να λένε ψέματα αφού ξέρουν ότι η αλήθεια μπορεί να σοκάρεικαι δεν κρατιούνται να είναι θεατές στο μπάχαλο που δημιουργούν και να «κόβουν» αντιδράσεις. Όμως πολλές φορές υπερβάλουν στο λόγο, αντιφάσκουν ή λένε διάφορα που δεν πιστεύουν, μόνο και μόνο για να προκαλούν. Αν και όταν το επιχειρούν πάντως είναι πραγματικά πολύ εφευρετικοί.
Ιχθύες
Οι Ιχθύες έχουν μάστερ στα ψέματα, αφού συνήθως πριν τα πουν έχουν φτάσει στο σημείο να τα πιστέψουν κι ίδιοι. Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία τους, αν τους τσακώσετε είναι ότι το έκαναν «για το καλό σας, για να μην πληγωθείτε». Η αλήθεια είναι όμως ότι απλά τους αρέσει να κινούνται μυστικά, να μην στριμώχνονται και αποφεύγουν την πραγματικότητα κι ίσως είναι αυτή η αιτία που κι αυτοί παραμυθιάζονται από κάποιον άλλον πιο εξπέρ...
astrology.gr


Τα «κρυμμένα μυστικά» του Παναθηναϊκού Σταδίου!Ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή έργα της αρχαιότητας, ένα «θαύμα τελειότητας» όπως έχει χαρακτηριστικά, είναι γνωστό! Αυτό που για πολλούς παραμένει άγνωστο είναι τα καλά κρυμμένα μυστικά του: την υπόγεια στοά εισόδου στο στάδιο, το νεκροταφείο, τον λεγόμενο τάφο του Ηρώδη, τη σαρκοφάγος που βρέθηκε δίπλα του, την αφετηρία των αγώνων δρόμου, τα αρχαία αποδυτήρια… Τα επτά αρχαιολογικά μυστικά του Παναθηναϊκού Σταδίου!


1. Η κρύπτη εισόδου στο στάδιο

Επάνω από την είσοδο της αρχαίας υπόγειας διόδου την οποία χρησιμοποιούσαν οι αθλητές για να εισέλθουν στον στίβο βρίσκεται σήμερα το αποδυτήριο, το οποίο κατασκευάστηκε για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια σκάλα οδηγεί από το εσωτερικό του στη δίοδο (στη φωτογραφία), ενώ η δεύτερη είσοδός της βρίσκεται στη σημερινή οδό Αρχιμήδους. Η στοά πρέπει να διανοίχτηκε την εποχή του Λυκούργου, έχει μήκος 57 μέτρα και πλάτος 4 μ.

2. Ο ναός της Τύχης

Μόνο τα ίχνη από την υποδομή της κλίμακας που οδηγούσε στον ναό της Τύχης έχουν απομείνει σήμερα στην ανατολική κλιτύ του Αρδηττού. Στην κορυφή του λόφου εξάλλου είναι ορατή μια εντυπωσιακή κατασκευή από λίθους και ισχυρό κονίαμα ως βραχώδες έξαρμα, ύψους περίπου 15 μέτρων, που ήταν το ανάλημμα του ανδήρου. Στον μικρό ιωνικό ναό υπήρχε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς, πρώτη ιέρεια της οποίας ήταν η γυναίκα του Ηρώδη, η Ρήγιλλα.


3. Το ιερό πλοίο

Μια ιδιαίτερα επιμήκης κατασκευή στην κορυφή του λόφου της Αγρας ήταν το κτίσμα στο οποίο τοποθετούσαν οι Αθηναίοι το ιερό πλοίο, που μετέφερε το πέπλο της θεάς Αθηνάς κατά την Πομπή των Παναθηναίων. Για την άνοδο του πλοίου στον λόφο, είχε κατασκευαστεί κρυφός μηχανισμός!

4. Νεκροταφείο

Ουδείς από τους επισκέπτες του Σταδίου μπορεί να φαντασθεί σήμερα ότι εκεί όπου βρίσκεται το νέο κτίριο των χώρων υγιεινής (υπώρειες του Αρδηττού), υπήρχε ένα αρχαίο νεκροταφείο. Το έφεραν στο φως οι εργασίες συντήρησης του Σταδίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, κατά τη διάρκεια των οποίων ανασκάφηκαν 31 τάφοι διαφόρων ειδών, οι οποίοι χρονολογούνται από τον 3ο-4ο αι.μ.Χ.

5. Σαρκοφάγος

Μια μαρμάρινη σαρκοφάγος του 2ου αι.μ.Χ. που περιβάλλεται από κτιστό τοίχο και έχει εξαιρετική διακόσμηση αποκαλύφθηκε στον ανατολικό περιμετρικό διάδρομο του Σταδίου, πολύ κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπισθεί από τον Α. Σκιά το 1904 η λεγόμενη σαρκοφάγος του Ηρώδη Αττικού. Από τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν επίσης τέσσερις κεραμοσκεπείς τάφοι και τρεις κτιστοί (τέλος του 3ου- αρχές του 4ου αι.μ.Χ.).

6. Η βαλβίδα

Μόνο το εξασκημένο μάτι ενός ειδικού μπορεί να παρατηρήσει ότι στο σημείο γένεσης της σφενδόνης του Σταδίου, όπου βρίσκεται ένας αρράβδωτος κιονίσκος, έχουν απομείνει τα κατάλοιπα της σειράς των μαρμάρινων πλακών των βαλβίδων. Στις πλάκες αυτές που έφεραν δύο παράλληλες αυλακώσεις πατούσαν οι δρομείς στην αφετηρία των αγώνων δρόμου.


7. Η λεγόμενη σαρκοφάγος του Ηρώδη Αττικού

Στην εξωτερική ανατολική πλευρά του Σταδίου μπορεί και σήμερα να δει κανείς μια ιδιαίτερα επιμελημένη σαρκοφάγο που βρέθηκε πριν από έναν αιώνα. Στο εσωτερικό της υπήρχε σκελετός τοποθετημένος σε λάρνακα από μολύβι και αυτή σε δεύτερη από ξύλο, ενώ στον τοίχο που την περιέβαλλε ένα μαρμάρινο βάθρο φέρει την επιγραφή «ήρωι τω Μαραθωνίω». Στοιχεία αρκετά για ορισμένους μελετητές να θεωρήσουν ότι πρόκειται για το ταφικό μνημείο του Ηρώδη, αν και ο σκελετός ήταν πολύ μεταγενέστερος.
Πηγή : eleysis-ellinwnΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΚΑΤΑΡΑ των reality! Όταν τα φώτα έσβησαν, η ζωή τους πήρε τον κατήφορο!!!


Ξεκίνησαν με όνειρα και φιλοδοξίες, όταν όμως τα φώτα έσβησαν είδαν τη ζωή τους να ξεθωριάζει.
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Παρακολουθώντας κανείς τους συμμετέχοντες του «The Voice» να κυνηγούν μια καριέρα στο χώρο της μουσικής, θυμάται την εποχή που τα reality shows πρωταγωνιστούσαν στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Αρκετοί ήταν αυτοί που θέλοντας λίγη από τη χρυσόσκονη της showbiz διάλεξαν τον εύκολο δρόμο προς τη δόξα. Έτσι με μεγάλη προθυμία άνοιξαν τη ζωή τους στο ευρύ κοινό, και έγιναν -έστω και για λίγο- αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Οι περισσότεροι όχι μόνο δεν κατάφεραν να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα, αλλά επιβεβαίωσαν και αυτούς που μιλούν για την κατάρα των ριάλιτι.

Γιώργος Νάιδας
Έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι του Mega «Bar», και κανείς δεν θα ξεχάσει την επεισοδιακή του αποχώρηση τρεις μέρες μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ανακοινώνοντας μάλιστα στους συμπαίκτες του ότι «μαγκιά είναι να αφήνει κανείς τα εκατομμύρια και τη δημοσιότητα και να... την κάνει». Αναζητώντας την ταυτότητά του στην showbiz και με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα για διεθνή καριέρα, ταξιδεύει μέχρι το Λος Αντζελες όπου μένει για αρκετό καιρό. Το νήμα της ζωής του κόπηκε αιφνίδια το 2008, όταν τρέχοντας με την καινούρια του μηχανή έχασε τον έλεγχο, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 34 ετών στη Νάξο.
Γιάννης Βακρινός
Εμφανίστηκε στις οθόνες μας το 2003 μέσα από τη «Φάρμα» του Mega και αφού έδωσε πολλές συνεντεύξεις μετά την αποχώρησή του επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αίγιο. Ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις και το 2006 βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 22χρονου ποδοσφαιριστή Θοδωρή Παναγούλια από την Ακράτα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο και ο Γιάννης παρέμεινε στη φυλακή για περίπου δύο χρόνια. Το 2012 λόγω ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, δίνει για είκοσι μέρες μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όμως τα τραύματα σε ζωτικά όργανα δεν του επέτρεψαν να ανακάμψει. Άφησε την τελευταία του πνοή στην εντατική του ΚΑΤ, βυθίζοντας στο πένθος τη γυναίκα και τους τρεις γιους του, Σταμάτη, Θανάση και Αλέξανδρο.
Στέφανος Κοκολογιάννης
Έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με τη συμμετοχή του στο «Mission», κερδίζοντας το έπαθλο των 200.000 ευρώ. Στη συνέχεια πήρε μέρος στην ταινία «El Greco» με τα media να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως το ειδύλλιο του με την Ελισάβετ, μία κοπέλα που εργαζόταν στην παραγωγή του παιχνιδιού. Μετά το χωρισμό τους, επιστρέφει στην Κρήτη όπου αγοράζει λεωφορείο και δουλεύει στα ΚΤΕΛ. Εκεί ερωτεύεται την Τάνια, η οποία φέρνει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους το 2007. Η μοίρα τότε τους χτυπάει αλύπητα, αφού το μόλις λίγων ημερών μωρό τους «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή. Τελευταία τα φώτα έπεσαν πάνω του για το διπλό φονικό στον Προφήτη Ηλία, με θύματα τον Πρίαμο Ξυδάκη και τον Μανώλη Σταυρουλάκη. το καλοκαίρι του 2011. Το δικαστήριο, έπειτα από περίπου δύο μήνες ακροαματικής διαδικασίας επέβαλε 14 έτη κάθειρξη με αναστολή στον Στέφανο, ενώ καταδίκασε σε ισόβια και οκτώ έτη τον 53χρονο αδερφό του, Γιώργο.
Γιώργος Τριανταφυλλίδης
Ίσως είναι ο δημοφιλέστερος παίχτης ριάλιτι παιχνιδιού, καθώς το κοινό τον υποστήριξε τόσο θερμά χαρίζοντάς του την πολυπόθητη νίκη και το ποσό των 150.000 ευρώ στο «Big Brother 1». Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο «Τσάκας» έβγαλε το δίσκο «Με αγάπη Τσάκας», με ποντιακά τραγούδια. Η συνέχεια όμως ήταν πιο δύσκολη από αυτή που περίμενε... Πλέον είναι πάμφτωχος και μένει στη Νέα Νικομήδεια Ημαθίας μαζί με τον γιο του Δημήτρη, ενώ αισθάνεται πως η τηλεόραση τον κατέστρεψε. «Η τηλεόραση διέλυσε το σπίτι μου!», παραδέχεται. Η πρώην σύζυγός του Άνια τον χώρισε καθώς ένιωθε αιχμάλωτη σε αυτή τη σχέση, με τα φλας και τα κανάλια διαρκώς από πάνω τους. Σήμερα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μόνο η καθημερινή εργασία και οι αγροτικές του υποχρεώσεις.
Ρούλα Βροχοπούλου
Το 2003 μέσα από το «The Wall», όλοι οι τηλεθεατές παρακολουθούσαν τις επίπονες προσπάθειες της να κερδίσει την καρδιά του συμπαίκτη της Κλεάνθη, γνωστού και με το ψευδώνυμο Αριστοτέλης Ωνάσης. Ήταν αποφασισμένη όμως να χορέψει το χορό του Ησαΐα, γι' αυτό παντρεύτηκε τον κατά 28 χρόνια μικρότερό της και αλβανικής καταγωγής, Φραν. Ο χωρισμός τους δεν άργησε να έρθει με εκείνη να παρουσιάζεται ως «κερατωμένη σύζυγος» κλαίγοντας στα πάνελ των μεσημεριανών εκπομπών και παρακαλώντας τον καλό της να επιστρέψει. Μάλιστα ο γιος της βλέποντας τη μητέρα του σε αυτήν την κατάσταση, έφυγε από το σπίτι και πήγε στον πατέρα του κάτι που την πλήγωσε βαθιά. Πέντε χρόνια μετά την ανάδειξή της σε πρώτο θέμα όλων των ψυχαγωγικών εκπομπών δεν γνωρίζει κανείς πού είναι.
Ορθούλα Παπαδάκου
Μας συστήθηκε για πρώτη φορά μέσα από το «Survivor», αν και στη συνέχεια μετάνιωσε για τη συμμετοχή της. Μάλιστα λόγω του παιχνιδιού αυτού, όπως παραδέχτηκε, ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από έναν άντρα, καθώς εκείνος δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που ψήφιζε κατά τη διάρκεια του ριάλιτι. Στη συνέχεια συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, χωρίς ωστόσο να σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ παράλληλα έκανε άνοιγμα στο χώρο των επιχειρήσεων. Πρόσφατα αποκάλυψε πως πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να αποφεύγονται οι κρίσεις και οι επιπλοκές στην υγεία της.
Ανδρέας Γεωργίου
Ο νικητής του «Dream Show-TheTheatre» είχε συγκλονίσει τους πάντες όταν αποκάλυψε την ιστορία της οικογένειάς του. Η μητέρα του πέθανε από AIDS, που της κόλλησε ο πατέρας του ενώ όσο έπασχε από την ασθένεια έφερε στον κόσμο τον αδερφό του, ο οποίος είναι φορέας. Ο ηθοποιός έχασε τον πατέρα του πριν από περίπου έναν χρόνο, λόγω ενός άλλου προβλήματος υγείας κάτι που του στοίχησε πολύ, αφού του είχε μεγάλη αδυναμία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού μάταια περίμενε να του δοθεί μια ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε κάποιο σίριαλ, ώσπου αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος δράση. Κάνει τις δικές του δουλειές στην τηλεόραση, και φέτος με το «Μπρούσκο» σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

Μαίρη Σκόρδου
Κανείς δεν θα ξεχάσει την εκρηκτική ξανθιά παρουσία του «Big Brother 1», που με τις σέξι καμπύλες της αναστάτωνε το αντρικό κοινό. Μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι, η Μαίρη δέχτηκε πλήθος προτάσεων και το όνειρό της για καριέρα έμοιαζε να πραγματοποιείται. Ακολουθούν γυμνές φωτογραφήσεις στα μεγαλύτερα ανδρικά περιοδικά, παρουσιάζει την εκπομπή «B&B», η οποία μιλούσε για τις εξελίξεις στο «Big Brother» και στο «Bar» και οι μετοχές της βρίσκονται στα ύψη. Θέλοντας να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο τραγούδι, εμφανίζεται σε γνωστά κλαμπ της Ελλάδας. Σήμερα οι περισσότερες πόρτες για δουλειά είναι ερμητικά κλειστές, με τη Μαίρη τελείως εξαφανισμένη από την κοσμική Αθήνα και δουλεύοντας μόνο σε πανηγύρια.
Πρόδρομος Καθηνιώτης
Μπορεί να έχασε για λίγο την πρωτιά, που τελικά την κέρδισε ο κουμπάρος του «Τσάκας», είδε όμως τις επαγγελματικές προτάσεις να πέφτουν βροχή, μετά το τέλος του «Big Brother 1». Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Το Πρώτο Παιχνίδι», ενώ αργότερα συμμετείχε στο πάνελ της εκπομπής «Η Ελλάδα παίζει» με παρουσιάστρια την Μαριέττα Χρουσαλά. Ξαφνικά τα φώτα έσβησαν, οι προτάσεις έπαψαν να υπάρχουν και ο Πρόδρομος εξαφανίστηκε από τη showbiz. Πλέον περνά τα καλοκαίρια στο νησί του, τη Σκόπελο, ενώ το χειμώνα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Αθήνας και Βόλου. Επιθυμεί να εμφανιστεί και πάλι στην τηλεοπτική πραγματικότητα, αν και γνωρίζει πως μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής θα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.
Ηλίας Βαλάσης
Τον γνωρίσαμε στο «Survivor», στο οποίο όπως είχε ισχυριστεί είχε πάρει μέρος προκειμένου να δώσει τα χρήματα σε έναν ανάπηρο φίλο του. Λόγω αυτής του της συμμετοχής ήρθε αντιμέτωπος με το Ναυτοδικείο, με αποτέλεσμα λίγο καιρό μετά να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τις ΟΥΚ. Βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης του παιχνιδιού του Mega «Φάρμα», όταν όμως οι τηλεοπτικές προτάσεις σταμάτησαν να έρχονται, χρειάστηκε να δουλέψει ως πορτιέρης για να ζήσει. Πρόσφατα επανήλθε στις οθόνες μας μέσα από το «The biggest game in the world» στον ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όνειρό του για καριέρα στην υποκριτική.
Περικλής Στεργιανούδης
Αναμφισβήτητα, ήταν ο πρωταγωνιστής του «Fame Story 3». Μπορεί τις περισσότερες φορές να ήταν υποψήφιος για αποχώρηση, ωστόσο τελικά ήταν ο νικητής του παιχνιδιού. Ακολούθησαν κάποιες δισκογραφικές δουλειές, κάνοντας ντουέτο με την Ειρήνη Μερκούρη και εντυπωσιάζοντας παράλληλα το γυναικείο κοινό. Εμφανίστηκε σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές, ώσπου ξαφνικά επιστρέφει στη Γερμανία. Εκεί ετοιμάζει ένα cd και μέχρι το 2008 εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας. Εδώ και λίγο καιρό όμως ζει στο σπίτι του στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, χωρίς να εργάζεται. Θεωρεί πως πολλοί ήταν αυτοί που τον ζήλευαν γι' αυτό και φρόντισαν να τον εξαφανίσουν από τα μουσικά δρώμενα της χώρας. Μέσα στα άμεσα σχέδιά του είναι και η επιστροφή του στη Γερμανία, εκτός αν προκύψει όπως έχει πει μια νέα τηλεοπτική πρόταση.
Νότης Χριστοδούλου
Αν και κέρδισε την πρωτιά στο «Fame Story 1», καθώς και ένα χρυσό συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven, τελικά δεν ακολούθησε καριέρα τραγουδιστή. Συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, με τελευταία την παρουσία του στην εκπομπή «Δέστε τους», από την οποία αποχώρησε ρίχνοντας τα βέλη του στους παρουσιαστές. Σήμερα έχει εξαφανιστεί από το τηλεοπτικό τοπίο, ενώ οι πληροφορίες τον θέλουν να ασχολείται με το αντικείμενο των σπουδών του, τη διακόσμηση.
Πηγή: Περιοδικό YES!
TsekouratoiΗμερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 11/3Διαβάστε τι λέει η Μπέλλα Κυδωνάκη για το ζώδιό σας σήμερα.


Η φαντασία προηγείται και έπειτα η διάνοια διατυπώνει λογικά αυτό που δέχεται από την φαντασία.

ΚΡΙΟΣ

Γενικά: Είστε περισσότερο ευαίσθητοι για αυτό πιθανόν να είναι πολύ σημαντικό να κάτσετε και λίγο με τον εαυτό σας για να κοστολογήσετε περισσότερο τα συναισθήματά σας.
Ερωτικά: Η επαφή με τον Καρκίνο σας κάνει καλό από την μια πλευρά αλλά από την άλλη ίσως να μελαγχολήσετε για λίγο γιατί θα δείτε ότι κάποιες προσωπικές απαιτήσεις θα σας βγάλουν από τον συνηθισμένο σας δρόμο. Η μυστική επαφή με έναν Παρθένο ή Ιχθύ θα σας δελεάσει.
Καριέρα & Οικονομικά: Έχετε μια μεγαλύτερη συναισθηματική ευαισθησία από ό, τι χρειάζεστε, οπότε θα επικεντρωθείτε σε κάποια πράγματα που ίσως να μην τα είχατε δει άλλες φορές. Η συνεργασία με Καρκίνο δεν είναι εύκολη αλλά τουλάχιστον θα μεγαλώσει η εμπειρία σας.ΤΑΥΡΟΣ

Γενικά: Η φαντασία σας μερικές φορές βγαίνει στην επιφάνεια και σας κάνει να οδηγείτε την ζωή σας με ένα εσωτερικό όραμα. Κρατείστε το, αν σας κάνει καλό και μην κριτικάρετε τον εαυτό σας. Ένα ταξίδι ή μια επαφή με πρόσωπα της οικογένειάς σας θα σας ηρεμήσουν αρκετά.
Ερωτικά: Είστε σε φάση που έχετε μια βαθιά ευαισθησία, οπότε καταλαβαίνετε τις ανάγκες των άλλων πολύ πιο εύκολα. Ίσως να σας ταλαιπωρεί το θέμα της ισορροπίας και της αρμονίας με τον Ζυγό αλλά κάπου θα σας οδηγήσει όλο αυτό.
Καριέρα & Οικονομικά: Έχετε κάποιες διαφωνίες με τον τρόπο που θα συνεργαστείτε με τους γύρω σας γιατί έχετε συνέχεια νέα μηνύματα τα οποία χρειάζεται να τα εμπεδώσετε. Αλλά τελικά το ένστικτό σας πηγαίνει σωστά οπότε θα κερδίσετε.ΔΙΔΥΜΟΙ

Γενικά: Η ανασφάλεια μερικές φορές είναι ένα κομμάτι που θα χρειαστεί να διαπραγματευτείτε με το μέσα σας γιατί μπορεί να βασίζεται και σε φανταστικά θέματα. Θα πρέπει να ξεχωρίσετε την αλήθεια από το ψέμα.
Ερωτικά: Βρίσκεστε μπροστά σε ένα δίλλημα, κυρίως αν θα πρέπει να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια ή να τραβήξετε γραμμές καθοριστικές. Μάλλον αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνετε οπότε αρκεστείτε στο να διατηρήσετε τις καταστάσεις κυρίως με τον Σκορπιό ή τον Αιγόκερω.
Καριέρα & Οικονομικά: Η επέμβαση που θα κάνετε είτε με την βοήθεια της οικογένειας αν η δουλειά σας είναι οικογενειακή είτε με την υποστήριξη κάποιων ατόμων θα σας δώσει το κάτι το διαφορετικό που αναζητάτε εδώ και ημέρες.ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Γενικά: Η εικόνα σας είναι πολύ καλύτερη από άλλες φορές για αυτό θα προσπαθήσετε να κάνετε κάτι πολύ δημιουργικό που θα σας βοηθήσει να έχετε κάποιες ευχάριστες εμπειρίες.
Ερωτικά: Η επαφή σας με έναν Ζυγό θα είναι κάπως δύσκολη γιατί από την μια θα δεχτείτε τα πυρά του και από την άλλη θα χρειαστεί να κάνετε μια πιο συστηματική προσέγγιση η οποία ίσως να είναι περισσότερο διπλωματική.
Καριέρα & Οικονομικά: Υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο εύκολες γιατί νιώθετε ότι θα χρειαστεί να κάνετε συμμαχίες που ίσως μην σας αρέσουν.ΛΕΩΝ

Γενικά: Ο προσωπικός σας μαγνητισμός θα είναι τόσο έντονος και σίγουρα θα πάρετε αποφάσεις που θα σχετίζονται περισσότερο με την καρδιά και όχι τόσο με την λογική σας.
Ερωτικά: Μια μυστική σχέση ή σκέψη που σας απασχολεί. Σίγουρα θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ένταση αλλά δεν θα την φανερώσετε προς τα έξω γιατί προτιμάτε να μην δείξετε τίποτε. Ο Αιγόκερως είναι κοντά σας.
Καριέρα & Οικονομικά: Χρειάζεται να δείξετε την πείρα σας και να μην αφήσετε κάποιους να σας καπελώσουν ή να σας αλλάξουν γνώμη για μια συγκεκριμένη επαγγελματική κίνηση.ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Γενικά: Το συναίσθημά σας είναι πολύ έντονο και συγχρόνως η διαίσθησή σας βοηθάει στο να αποφύγετε κάποια λάθη με φίλους ή με συγγενείς.
Ερωτικά: Το ζητούμενο για σας είναι η ένωση και όχι η απομόνωση. Για αυτό να προσπαθήσετε να έρθετε πιο κοντά με ένα πρόσωπο που νιώθετε ότι είστε σε απόσταση. Ο Καρκίνος είναι πλέον πολύ κοντά σας, αρκεί να δείξετε τα αληθινά σας συναισθήματα.
Καριέρα & Οικονομικά: Χρειάζεστε τόνωση σε υλικό επίπεδο για αυτό θα έχετε μια πιο σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητάς σας. Για αυτό μην περιοριστείτε μόνο σε απλές κινήσεις αλλά να βάλετε το μαχαίρι βαθιά μέχρι το κόκκαλο.


ΖΥΓΟΣ

Γενικά: Η συναισθηματική σας πλευρά είναι πολύ έντονη και θα χρειαστεί να την αξιολογήσετε περισσότερο. Αν αψηφήσετε αυτό το συναίσθημα του ανικανοποίητου που έχετε, θα σας ξαναβγεί στην επιφάνεια.
Ερωτικά: Καρκίνος και Αιγόκερως σας δημιουργούν εντάσεις και σίγουρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να απολογηθείτε για την πιθανή σας αναβλητικότητα. Οι αποφάσεις είναι απαραίτητες σε οτιδήποτε κάνετε.
Καριέρα & Οικονομικά: Υπάρχουν γύρω σας διάφορα πρόσωπα που σας παρουσιάζονται σαν βασικοί συνεργάτες αλλά δεν μπορείτε εύκολα να τα βρείτε γιατί έχετε πάρει τις αποστάσεις σας ή κρίνετε κάτω από λάθος πεποιθήσεις.ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Γενικά: Υπάρχει μια ηρεμία που σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε όλες τις αντίξοες συνθήκες και τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν χωρίς εσείς να το επιδιώκετε. Όσο κρατάτε την πρόθεσή σας ξεκάθαρη, τόσο θα ενισχύεται το σύστημα που υποστηρίζετε.
Ερωτικά: Θέλετε να αναβαθμίσετε την σχέση σας με στόχο την εξέλιξη και των δύο σας για αυτό όσο μπορείτε προσπαθείτε να έχετε κοινές εμπειρίες με το άτομο που σας ενδιαφέρει.
Καριέρα & Οικονομικά: Επειδή μερικές φορές σας πιάνουν οι οικονομικές σας ανασφάλειες, πιθανόν να χρησιμοποιήσετε μια δουλειά σας όσο μπορείτε αλλά με τιμή πολύ χαμηλή. Σε αυτά είστε πολύ επιδέξιοι οπότε θα καταφέρετε αρκετά πράγματα.ΤΟΞΟΤΗΣ

Γενικά: Αναγνωρίζοντας την αξία παλιών ηθών και παραδόσεων, μπορεί να γίνετε συντονιστές σε οτιδήποτε σχετίζεται με την οικογένεια σας ή να εκτιμήσετε περισσότερο τα συναισθήματά σας γιατί μερικές φορές τα παραμελείτε.
Ερωτικά: Η ορθότητα των απόψεών σας χρειάζεται να δέσει και με τον τρόπο του βιώματος για να δείξετε αυτά που θέλετε. Μερικές φορές απέχετε από την αλήθεια σας σε επίπεδο συναισθηματικό και η μεγαλύτερη σας δυσκολία είναι η σχέση με τον Καρκίνο.
Καριέρα & Οικονομικά: Η αντίληψη σας για τα οικονομικά μερικές φορές είναι θεωρητική για αυτό θα δείτε ότι σήμερα θα μπείτε στην δράση για να αντιμετωπίσετε σε πρακτικό επίπεδο όλα σας τα προβλήματα. Κυρίως κάποιες οικογενειακές υποθέσεις με πολλά έξοδα που σας απασχολούν πολύ έντονα.ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Γενικά: Έχετε μεγαλύτερη έννοια για τους άλλους παρά για τον εαυτό σας για αυτό θα δώσετε ένα μέρος από την ενέργειά σας στο να λύσετε από κοινού υποθέσεις που σας απασχολούν.
Ερωτικά: Οι αμφιβολίες που έχετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας μπορεί τελικά να αλλάξουν γιατί θα έχετε ανάγκη να είστε περισσότερο προστατευμένοι και εξασφαλισμένοι. Για αυτό χαλαρώστε και προσφέρετε το καλύτερο που μπορεί να δώσετε. Ένας άλλος Αιγόκερως μπορεί να είναι το άτομο που θα σας συγκινήσει.
Καριέρα & Οικονομικά: Το θέλετε δεν το θέλετε, θα κάνετε τα πάντα για να επιβιωθείτε και θα προσπαθήσετε να έχετε τις καλύτερες προοπτικές και προϋποθέσεις για να περάσετε καλύτερα. Απλά να το δουλέψετε.ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Γενικά: Η οπτική σας γωνία είναι καλύτερη γιατί η Αφροδίτη στον Υδροχόο σας δίνει δυνατότητες βελτίωσης. Το βίωμα όμως που χρειάζεστε να αποκτήσετε μέσω ανταλλαγής συναισθημάτων με τους άλλους θα σας βοηθήσει να εξελιχτείτε.
Ερωτικά: Η προσωπική σας ζωή έχει κάποια σκαμπανεβάσματα τα οποία όμως θα τα βελτιώσετε με ένα τρόπο περισσότερο συναισθηματικό. Ο Καρκίνος και ο Σκορπιός θα σας δώσει μια καλύτερη επαφή και σίγουρα θα έρθετε πιο κοντά.
Καριέρα & Οικονομικά: Μέσα στην δουλειά σας υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα και σίγουρα θα σας δοθεί η ευκαιρία να έρθετε περισσότερο κοντά με πρόσωπα που μερικές φορές σας μπλοκάρουν. Αλλά τώρα είναι απαραίτητο να φροντίσετε οτιδήποτε έχετε γύρω σας με προσωπική επιφόρτιση.ΙΧΘYΕΣ


Γενικά: Η προσωπική σας ικανότητα να θεραπεύεστε και να γίνεστε από μόνοι σας καλά, θα σας φέρει μεγαλύτερη ευελιξία η οποία σίγουρα θα σας βγάλει από ένα προσωπικό αδιέξοδο.
Ερωτικά: Προχωράτε και δεν μένετε σε σχήματα ή καταστάσεις που μπορεί να σας στεναχωρούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστροφή ενός Ζυγού που δεν μπορείτε εύκολα να χειριστείτε θα σας δώσει την ευελιξία και την άνεση που έχετε ανάγκη.
Καριέρα & Οικονομικά: Οι συνεργασίες που σας βάζουν να σκεφτείτε και να γίνετε πιο ευέλικτοι ίσως να μην σας αρέσουν και να σας προκαλούν μεγαλύτερη ένταση. Το καλό είναι ότι θα πάρετε μια βοήθεια η οποία σίγουρα θα σας ξεκουνήσει.

Πηγή: http://www.astrology.grΥποψήφια για Όσκαρ στα 21, παράλυτη στα 24, νεκρή στα 31...

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014


Μια πανέμορφη ηθοποιός, με εντυπωσιακό ταλέντο, που έζησε λίγο, αλλά έντονα και δημιουργικά...
Ωστόσο, η μοίρα την χτύπησε αλύπητα. Έγραψε τη δική της συγκινητική ιστορία, που θα μπορούσε να είναι σενάριο δραματικής ταινίας. Ήταν όμως οι περιπέτειες της σύντομης ζωής της.


Το όνομά της ήταν Σουζάνα Κάλαχαν.


Σε πολύ μικρή ηλικία αποφάσισε ότι θα γινόταν γιατρός, όνειρο ασυνήθιστο για μια κοπέλα εκείνη την εποχή.


Μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου, όλα έδειχναν ότι η Σουζάνα θα πραγματοποιούσε το όνειρό της. Για να ελαφρύνει το πρόγραμμά της, επέλεξε ένα εύκολο μάθημα επιλογής στο σχολείο: θέατρο.


Από τη στιγμή που η Σουζάνα πάτησε το πόδι της πάνω στη σκηνή, δεν υπήρχε γυρισμός.Έπαιζε σε θεατρικά του σχολείου, όπου την είδε ένας ατζέντης του Χόλιγουντ.


Το 1940, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Γουόρνερ Μπράδερς και το μέλλον της διαγραφόταν λαμπρό.


Η Σούζαν Πίτερς.


Όμως, η Σουζάνα δεν παρασύρθηκε απ’ την αίγλη του Χόλιγουντ. Έδινε στον εαυτό της διορία τριών ετών. Αν δεν κατάφερνε να γίνει σταρ μέχρι το 1943, θα έδινε εξετάσεις για τη σχολή ιατρικής.


Τα χρόνια περνούσαν και η Σουζάνα έχανε τον ένα ρόλο μετά τον άλλο.


Έξι μήνες πριν λήξει η διορία που είχε βάλει στον εαυτό της, έφυγε απ’ τη Γουόρνερ Μπράδερς και αποφασίζει να κάνει ορισμένες ριζικές αλλαγές.


Άλλαξε το «καλλιτεχνικό» της όνομα, από Σουζάνα Κάλαχαν, σε Σούζαν Πίτερς.


Ως δια μαγείας, ανέλαβε τον πρώτο σημαντικό της ρόλο.


Η πρόταση ήρθε από τα στούντιο της MGM. Τη ζητούσαν για τον ρόλο της «Κίτι», στην ταινία «Random Harvest».


Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γνώρισε τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Κιν.


Αρραβωνιάστηκαν λίγες μέρες αφού ανακοινώθηκε ότι η Σούζαν ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στην ταινία «Random Harvest».


Σούζαν Πίτερς και Ρίτσαρντ Κιν.


Η καριέρα της βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Συμμετείχε σε πολλές ταινίες και οι κριτικές για τις ερμηνείες της ήταν μόνο θετικές.


Το 1944, η Σούζαν είχε γίνει σταρ. Το στούντιο της MGM τη συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 10 «μεγάλα ονόματα» του Χόλιγουντ. Μαζί με τη Σούζαν, ήταν ηθοποιοί όπως η Κάθριν Χέπμπορν, ο Τζέιμς Στιούαρτ και Τζιν Κέλι.


Το ατύχημα


Το 1945, η Σούζαν ήταν το πιο «λαμπρό αστέρι» του Χόλιγουντ.


Αλλά μία άτυχη στιγμή κατέστρεψε τη ζωή της.


Την 1η Ιανουαρίου του 1945, η Σούζαν και ο σύζυγός της είχαν πάει να κυνηγήσουν πάπιες, μαζί με ένα φιλικό ζευγάρι.


Κάποια στιγμή, η Σούζαν έσκυψε να πιάσει το τουφέκι της. Μια στιγμιαία απροσεξία, ένας λάθος χειρισμός και το τουφέκι εκπυρσοκρότησε.


Η σφαίρα διαπέρασε το στομάχι της και σφηνώθηκε στην σπονδυλική της στήλη.


Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να της σώσουν τη ζωή.
Όμως δεν κατάφεραν να σώσουν τα πόδια της. Ο τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης ήταν πολύ σοβαρός και η Σούζαν έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω.


Δεν έχασε το κουράγιο της. Ήταν αποφασισμένη να περπατήσει ξανά και ήταν σίγουρη πως η καριέρα της στο Χόλιγουντ δεν είχε τελειώσει ακόμα.


Άλλα λίγο καιρό μετά, άλλη μία τραγωδία χτύπησε την πόρτα της.


Στις 4 Δεκεμβρίου του 1945, πέθανε η πολυαγαπημένη της μητέρα, Άμπι.


Η Σούζαν και ο Ρίτσαρντ προσπάθησαν να συνεχίσουν τη ζωή τους, παρά τις δυσκολίες.


Η Σούζαν με τον ηθοποιό Κλαρκ Γκέιμπλ.


Υιοθέτησαν ένα μικρό αγόρι, τον Τίμοθι, τον Απρίλιο του 1945 και η Σούζαν κατάφερε να σταθεί όρθια και να κάνει μερικά βήματα.


Οι γιατροί δεν της έδιναν πολλές ελπίδες, αλλά η Σούζαν ήταν πεπεισμένη ότι θα περπατούσε ξανά. Στα τέλη του 1946, η Σούζαν αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα για δυναμικές λύσεις.


Διέλυσε το συμβόλαιο με την MGM και ζήτησε διαζύγιο απ’ τον άντρα της. Ένιωθε ότι και τα στούντιο και ο Ρίτσαρντ έμεναν μαζί της από λύπηση, επειδή ήταν ανάπηρη. Με αυτό τον τρόπο, θέλησε να τους «απελευθερώσει» από το καθήκον τους.


Τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να παίξει σε ταινίες, αλλά η υγεία της δεν της επέτρεπε πολύωρη εργασία.
Το 1949, έπαιξε στο θέατρο. Η ίδια δήλωσε ότι αν δεν είχε μείνει παράλυτη, δεν θα είχε ποτέ το θάρρος να ανέβει στη σκηνή.


Όταν εμφανίστηκε, ανάμεσα στο κοινό ήταν ο πρώην σύζυγος και πολλοί φίλοι της και άρχισαν να τη χειροκροτούν. Τον Μάρτιο του 1951, ξεκίνησε η σειρά «Μις Σούζαν», όπου υποδύθηκε μία παράλυτη δικηγόρο. Ήταν ο τελευταίος της ρόλος.


Λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 1951, αναγκάστηκε να αποχωρήσει απ’ τα γυρίσματα. Ψυχολογικά και σωματικά, ήταν ένα ράκος. Αναγκάστηκε να παραμείνει σε σανατόριο για πολλούς μήνες.


Όταν πήρε εξιτήριο, η Σούζαν φάνηκε ανανεωμένη. Αρραβωνιάστηκε με τον στρατιωτικό Ρόμπερτ Κλαρκ και ξεκίνησε πάλι να παίζει στο θέατρο.


Αλλά αυτό δεν κράτησε για πολύ.


Στις αρχές του 1952, διέλυσε τον αρραβώνα της με τον Κλαρκ, γιατί αισθανόταν ότι ο θάνατος ήταν επικείμενος. Είχε χάσει την ενέργειά της και φαινόταν να έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για ανάρρωση.


Έχανε συνέχεια βάρος και πολλοί πίστευαν ότι έπασχε από νευρική ανορεξία.
Η Σούζαν φοβερά αδυνατισμένη.


Τον Σεπτέμβριο του 1953, ένα μήνα πριν τον θάνατό της, είπε στον γιατρό της: «Είμαι τόσο κουρασμένη. Ίσως θα ήταν καλύτερα να πέθαινα». Έτσι κι έγινε. Στις 23 Οκτωβρίου, η Σούζαν άφησε την τελευταία της πνοή. Ήταν μόλις 31 ετών.


Η καριέρα της ήταν σύντομη, αλλά εντυπωσιακή. Χρόνια μετά, απέκτησε το δικό της αστέρι στο Χόλιγουντ, στο 1601 της Βάιν Στριτ.


- See more at: http://www.paraskinia.com


16 τροφές που θεραπεύουν...


16 θεραπευτικές τροφές

Πριν τρέξετε να πάρετε φάρμακα με το παραμικρό που θα σας τύχει, διαβάστε τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν οι παρακάτω τροφές και προτιμήστε τες.

Εξαφανίστε τον περιστασιακό πονοκέφαλο ή τους πόνους στην κοιλιά, με θεραπείες που θα βρείτε μέσα στην κουζίνα σας.

1. Μπανάνα

Θεραπεύει το άγχος: μία μπανάνα περιέχει το 30% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας βιταμίνης Β6, η οποία βοηθά τον εγκέφαλο να παραγάγει την χαλαρωτική σεροτονίνη.

2. Σταφίδες

Θεραπεύουν την υψηλή αρτηριακή πίεση: μία χούφτα σταφίδες, περιέχει 1 γραμμάριο φυτικές ίνες και 212 μιλιγκράμ κάλιο, κάτι που βοηθά στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς και των αγγείων και κρατά την αρτηριακή πίεση σε χαμηλά επίπεδα.

3. Γιαούρτι

Θεραπεύει τη δυσκοιλιότητα: τα βακτήρια που περιέχει το γιαούρτι βοηθούν την πέψη και τη χώνεψη.

4. Βερίκοκα

Προλαμβάνουν τη δημιουργία πέτρας στα νεφρά: 8 αποξηραμένα βερίκοκα περιέχουν 2 γραμμάρια φυτικών ινών, μόλις 3 μικρογραμμάρια νάτριου και 325 μιλιγκράμ καλίου. Όλα αυτά αποτρέπουν την κατακράτηση μετάλλων στον οργανισμό και τη δημιουργία πέτρας στα νεφρά.

5. Τόνος

Θεραπεύει την κακή διάθεση: μια μερίδα 85 περίπου γραμμαρίων, περιέχει 800 μιλιγκράμ Ω3 λιπαρών τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση του αισθήματος της λύπης και του άγχους.

6. Τσάι με τζίντζερ

Θεραπεύει τη ναυτία: πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι καταπολεμά τη ναυτία, είτε αυτή προέρχεται από την κίνηση, είτε από την εγκυμοσύνη.

7. Βασιλικός

Θεραπεύει τα προβλήματα της κοιλιακής χώρας: η ευγενόλη, που περιέχεται στο βασιλικό, μπορεί να σας προστατέψει από τον πόνο της κοιλιάς, τη ναυτία, τις κράμπες, ακόμα και τη διάρροια. Χρησιμοποιήστε τον φρέσκο, σε σαλάτες και σάλτσες.

8. Αχλάδι

Βοηθά στην καταπολέμηση της υψηλής χοληστερόλης: ένα μεσαίου μεγέθους αχλάδι περιέχει 5 γραμμάρια διαιτητικές ίνες οι οποίες βοηθούν να αποβάλλουμε την κακή χοληστερόλη.

9. Μέλι

Θεραπεύει το βήχα: οι αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες, μαλακώνουν τους ερεθισμένους ιστούς στο λαιμό.

10. Λάχανο

Βοηθά στη θεραπεία του έλκους: η σουλφοραφάνη που περιέχει το λάχανο εξουδετερώνει τα βακτήρια που προκαλούν έλκος, πριν αυτά φτάσουν στο έντερο και ίσως αναστέλλει την ανάπτυξη των γαστρικών όγκων. Μια κούπα λάχανο περιέχει 3 γραμμάρια φυτικών ινών, το 75% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας βιταμίνης C, ενώ έχει μόλις 34 θερμίδες.

11. Γαλοπούλα

Θεραπεύει την αϋπνία: μία μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων έχει τόση τρυπτοφάνη -ένα αμινοξύ το οποίο βοηθά το σώμα να παράγει σεροτονίνη και μελατονίνη, τις ορμόνες δηλαδή που ρυθμίζουν τον ύπνο- όση χρειαζόμαστε μέσα σε μία μέρα.

12. Σύκα

Θεραπεύουν τις αιμορροΐδες: 4 ξηρά σύκα περιέχουν 3 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες αποτρέπουν το σχηματισμό ή την επανεμφάνιση αιμορροΐδων. Τα σύκα καλύπτουν επίσης το 5% των ημερήσιων αναγκών σε κάλιο και το 10% σε μαγνήσιο.

13. Χυμός πορτοκαλιού

Θεραπεύει την κούραση: η φρουκτόζη μας ξυπνάει. Αλλά και η βιταμίνη C που περιέχεται σε ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι καταπολεμά το οξειδωτικό άγχος που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες και πιθανό να μας δίνει ενέργεια, καθώς βοηθά στο μεταβολισμό του σιδήρου ο οποίος συνεισφέρει στην οξυγόνωση του οργανισμού.

14. Σκόρδο

Θεραπεύει τις κολπικές μυκητιάσεις: το σκόρδο περιέχει αιθέρια έλαια τα οποία μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη του μύκητα που ευθύνεται για τις κολπικές μυκητιάσεις. Το ίδιο ισχύει και για το θυμάρι, το γαρίφαλο, ακόμη και τα πορτοκάλια. Συμπεριλάβετε το σκόρδο σε σάλτσες και μαρινάδες.

15. Χαμομήλι

Θεραπεύει τις καούρες: μουλιάστε 2 κουταλιές του γλυκού, σε 300 ml καυτού νερού για 20 λεπτά, καλύπτοντας την κούπα, έτσι ώστε τα αιθέρια έλαια να παραμείνουν στο νερό. Θα απαλλαγείτε από πεπτικές φλεγμονές, αέρια και σπασμούς.

16. Πατάτες

Θεραπεύουν τον πονοκέφαλο: οι υδατάνθρακες που περιέχονται σε μια μέτρια πατάτα, μπορούν να αποτρέψουν την τάση για πονοκέφαλο, καθώς ανεβάζουν τα επίπεδα σεροτονίνης, με την προϋπόθεση να κρατήσετε τα λιπαρά και τις πρωτεΐνες σε χαμηλά επίπεδα.

giatros-in.grΦιλικες σελιδες

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Καναπεδάτος - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger