Η τεχνολογική εξέλιξη βασικών συσκευών μέσα από συγκριτικές φωτογραφίες.

Τηλέφωνο

Gadgets τότε και τώρα (1)
Gadgets τότε και τώρα (2)

Φωτογραφική μηχανή

Gadgets τότε και τώρα (18)
Gadgets τότε και τώρα (11)
Gadgets τότε και τώρα (3)
Gadgets τότε και τώρα (4)

Μέσα αποθήκευσης

Gadgets τότε και τώρα (6)

Παιχνίδια

Gadgets τότε και τώρα (13)
Gadgets τότε και τώρα (12)

Κινητό τηλέφωνο

Gadgets τότε και τώρα

Γραφομηχανή

Gadgets τότε και τώρα (8)

Computers

Gadgets τότε και τώρα (17)

Ηλεκτρική σκούπα

Gadgets τότε και τώρα (9) 


Μουσική

Gadgets τότε και τώρα (7) 

Κάμερα

Gadgets τότε και τώρα (10)
Τηλεόραση 

Gadgets τότε και τώρα (15)
Gadgets τότε και τώρα (14) 

Παιχνιδομηχανές 

Gadgets τότε και τώρα (16)  

otherside